BAŁUCIANKA

Cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Przeświętej Bogarodzicy,
obecnie rzymskokatolicki kościół filialny pw. Wniebowzięcia NMP


 WIADOMOŚCI PRAKTYCZNE

Bałucianka,
gmina Rymanów

GPS
49° 31.933’ N, 21° 48.136’ E

Adres/wskazówki dojazdu
Jadąc drogą 887 z Rymanowa do Daliowej, po ok. 7 km skręcamy w prawo w drogę lokalną do Bałucianki. Po kolejnych 3 km docieramy do celu.

Trasa I -Bałucianka

Cerkiew wzniesiona prawdopodobnie w XVII w. została gruntownie przebudowana i remontowana w XIX w. Po wysiedleniu ludności ukraińskiej do ZSRR (1944 r.) cerkiew przejął Kościół rzymskokatolicki.

Orientowana cerkiew usytuowana jest w płn.-zach. części wsi. Nieopodal znajduje się zabytkowy cmentarz.

Budowla drewniana, trójdzielna, konstrukcji zrębowej, z wieżą konstrukcji słupowo-ramowej i szkieletową kruchtą od zachodu. Nawa, babiniec i sanktuarium usytuowane na planie zbliżonym do kwadratu, nawa obszerniejsza. Dachy nad nawą i sanktuarium w formie ośmiopołaciowych kopuł z załomem. Na wieży dach namiotowy. W szczytach dachów pseudolatarnie, na nich żelazne kute krzyże. Nad kruchtą dach pulpitowy, trójpołaciowy. Ściany z pionowym deskowaniem. Górna partia ścian wieży i połacie dachowe pod blachą.

Świątynia w Bałuciance jest jedną z dwóch zachowanych do dziś cerkwi (obok cerkwi w Chyrowej) prezentujących typ budowli sakralnej charakterystycznej niegdyś dla obszaru środkowej i wschodniej Łemkowszczyzny, gdzie upowszechniło się stosowanie wielopolowych sklepień zrębowych. Cerkwie tego typu były zapewne inspiracją dla twórców XIX-wiecznej architektury cerkiewnej zachowanej m.in. w dolinie Osławy (wschodnia Łemkowszczyzna).