JABŁONKA

Kościół parafialny pw. Matki Bożej Częstochowskiej

 

 WIADOMOŚCI PRAKTYCZNE

Jabłonka,
gmina Dydnia

GPS
49° 41’39,94” N, 22° 06’36,01” E

Kontakt
tel. 13 430 30 61

Adres/wskazówki dojazdu
Jadąc drogą 886 z Brzozowa w kierunku Sanoka, w Grabownicy Starzeńskiej skręcamy w lewo na drogę nr 835 w kierunku Dynowa. Po przejechaniu ok. 6 km dojeżdżamy do celu (nr 232). Drewniany kościół stoi przy drodze po prawej stronie.

Msze św.
w niedziele i święta:
7.30, 11.00, 16.00,
w dni powszednie: 7.00, 18.00
(zimą: 7.00, 17.00).

Trasa I - Jabłonka kościół

Świątynia wybudowana w 1936 r. staraniem Antoniego Kraińskiego, właściciela ziemskiego w Jabłonce, wg projektu Bogdana Tretera – ówczesnego konserwatora zabytków w Krakowie. Prace budowlane wykonał zespół ciesielski kierowany przez majstra ciesielskiego Władysława Myćkę z Niebocka.

Kościół znajduje się w południowej części wsi, przy drodze z Dydni do Grabownicy. Zbudowany w konstrukcji zrębowej na kamiennym podmurowaniu, o ścianach pokrytych ozdobnym szalunkiem z desek imitującym gont. Wzniesiony na rzucie wydłużonego prostokąta z trójbocznie zamkniętym prezbiterium jako trójnawowa bazylika z obejściem wokół prezbiterium. W obejściu tym znajduje się zakrystia (od wschodu na osi) i składziki (po bokach zakrystii). Od zachodu do nawy przylega kruchta o konstrukcji słupowej.

Dach jednokalenicowy, dwuspadowy, od wschodu prezbiterium trójpołaciowy. Nawy boczne i obejście prezbiterium nakryte dachami pulpitowymi, kruchta – dachem dwuspadowym. Pokrycie dachów stanowi gont. Wieżyczka na sygnaturkę ośmioboczna, ażurowa, zwieńczona strzelistym hełmem pokrytym blachą.

Wewnątrz stropy płaskie pokryte boazerią ułożoną w klepkę. Nawy boczne oddzielone czworobocznymi słupami. Prezbiterium wydzielone od nawy belką tęczową z grupą Pasji. Ściany kościoła i parapet chóru muzycznego pokryte ozdobną boazerią układaną w klepkę.

Wyposażenie współczesne kościołowi reprezentuje styl zakopiański. Obejmuje ołtarz główny wg proj. Tadeusza Żurowskiego z Zagórza, dwa ołtarze boczne i ambonę.

Kościół reprezentuje tzw. styl narodowy w drewnianej architekturze okresu międzywojennego, wzorowany na kościołach podhalańskich.