JAĆMIERZ

Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

 

 WIADOMOŚCI PRAKTYCZNE

Jaćmierz,
gmina Zarszyn

GPS
49° 37.284’ N, 22° 01.146’ E

 

Adres/wskazówki dojazdu
Jadąc drogą 886 z Brzozowa w kierunku Rymanowa, za Turzym Polem skręcamy do Jaćmierza. Na Rynku w Jaćmierzu skręcamy w prawo i po ok. 100 m dojeżdżamy
do celu. Kościół stoi po prawej
stronie ulicy (nr 65).

Kontakt
tel. 13 467 13 16

Msze św.
niedziele i święta:
7.30, 11.00, 16.00,
dni powszednie: 18.30
(zimą: 16.30).

Trasa I -Jaćmierz

Obecny kościół parafialny wzniesiony został w poł. XVII w., częściowo zniszczony przez pożar w 1737 r., odnowiony i przebudowany w 1760 r. Rozbudowa objęła m.in. wzniesienie dwóch wież i kruchty w fasadzie zachodniej oraz wydzielenie trzech naw we wnętrzu. Wówczas ufundowano też nowe wyposażenie świątyni. W XIX w. dobudowano do nawy dwie kaplice, tworzące rodzaj transeptu.

Kościół znajduje się w centrum założenia urbanistycznego dawnego miasteczka. Świątynia jest orientowana, wzniesiona w konstrukcji zrębowej na kamiennym podmurowaniu, o ścianach poszytych gontem. Wieże zrębowo-słupowe, szalowane deskami w układzie pionowym, w połowie wysokości przedzielone gzymsem. Kruchta zachodnia konstrukcji słupowej, szalowana deskami.

Do prostokątnego, zamkniętego trójbocznie prezbiterium przylega od południa zakrystia ze składzikiem. Nawa szersza od prezbiterium, z dostawionymi symetrycznie kaplicami. W części zachodniej przy narożach korpusu nawowego wznoszą się dwie wieże na rzucie kwadratu, a na osi ściany zachodniej – prostokątna kruchta.

Ściany prezbiterium, nawy i kaplic równej wysokości, zwieńczone wspólnym profilowanym gzymsem. Prezbiterium, nawa i kaplice nakryte dachami dwuspadowymi o różnej wysokości. Nad zakrystią – dach trójspadowy. Na kalenicy dachu nawy ośmioboczna wieżyczka na sygnaturkę z latarnią zakończoną cebulastym hełmem. Wieże nakryte kopulastymi hełmami zwieńczonymi kopułkami.

Wewnątrz stropy płaskie. Nawa główna otwarta do bocznych trzema parami półkolistych profilowanych arkad wspartych na słupach. Symetryczne kaplice otwarte są do nawy szerokimi półkoliście zamkniętymi prześwitami. Ściana tęczowa ma wykrój półkolisty. Na belce tęczowej umieszczono późnobarokową grupę Pasji z ok. 1760 r. Chór muzyczny podtrzymują dwa słupy, pomiędzy nimi półkoliste arkady. Parapet chóru jest wklęsło-wypukły, dekorowany malowaną tarczą z herbem Jaćmierza. Wnętrze pokryte malowidłami: zakrystia – ornamentalną dekoracją z pocz. XVIII w., ściany nawy i parapet chóru – eklektyczną polichromią z II poł. XIX w., zaś prezbiterium i strop nawy – malowidłami autorstwa Włodzimierza Lisowskiego z 1926 r. W nawie zachował się portal zachodni z 1664 r., z nadprożem wyciętym w formie tzw. oślego grzbietu o tradycji późnogotyckiej.

Na bogate wyposażenie kościoła składają się m.in.: późnobarokowy ołtarz główny z II poł. XVIII w. z obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem z II poł. XVII w., późnobarokowa ambona z rokokowym ornamentem (II poł. XVIII w.), marmurowa chrzcielnica z drewnianą pokrywą z XVIII w., późnobarokowe stalle i dwa konfesjonały. W kościele znajduje się także cenny późnogotycki obraz tablicowy Chrzest Chrystusa z II ćw. XVI w. oraz drewniana rzeźba – głowa św. Jana na misie z przeł. XIV i XV w.

Kościół w Jaćmierzu jest jednym z nielicznych dwuwieżowych kościołów drewnianych naśladujących architekturę murowaną. Należy do niezwykle cennych zabytków późnobarokowej drewnianej architektury sakralnej.