KLIMKÓWKA

Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła


 WIADOMOŚCI PRAKTYCZNE

Klimkówka,
gmina Rymanów

GPS
49° 34.836’ N, 21° 49.411’ E

Adres/wskazówki dojazdu
Jadąc drogą nr 28
od Krosna w kierunku Sanoka,
w Klimkówce skręcamy w prawo
na drogę lokalną do Klimkówki.
Po ok. 900 m po lewej stronie
drogi stoi kościół parafialny
(nr 101).

Kontakt
tel. 13 435 53 11

Msze św.
niedziele i święta:
8.00, 10.30, 15.00,
dni powszednie: 18.00
(zimą: 17.00).

Trasa I - Klimkówka

Świątynię wzniesiono w 1854 r. wg projektu miejscowego majstra ciesielskiego Floriana Wajsa. W 1876 r. wybudowano murowaną zakrystię przy wsch. ścianie prezbiterium. W 1906 r. rozbudowano przyziemie wieży, tworząc kruchtę z przedsionkami po bokach, oraz dobudowano kruchtę do zach. ściany prezbiterium. Wnętrze kościoła ozdobiono wówczas secesyjną polichromią autorstwa lwowskiego malarza Tadeusza Popiela. W 1999 r. zburzono murowaną zakrystię i zastąpiono ją drewnianą

Kościół znajduje się w centrum wsi, przy drodze prowadzącej z Klimkówki do Iwonicza-Zdroju. Ogrodzony jest murem z „dzikiego” kamienia (z 1866 r.) i otoczony starodrzewem.

Prezbiterium zwrócone jest na południe. Świątynia konstrukcji zrębowej, na podmurowaniu z kamienia, szalowana gontem. Wieża konstrukcji słupowo-ramowej szalowana deskami z listwowaniem, górą obita blachą.Prezbiterium na rzucie prostokąta zamkniętego od południa trójbocznie, nawa na rzucie prostokąta z przylegającą od północy wieżą. Do prezbiterium dostawione zakrystia (od wschodu) i niewielka kruchta (od zachodu).

Dachy dwuspadowe, dwukalenicowe, nad prezbiterium nieco niższy, opadający od południa trzema połaciami, kryte blachą. W dachu nawy ośmioboczna wieżyczka na sygnaturkę z latarnią o daszku namiotowym. Dwukondygnacyjna wieża dołem jest czworoboczna z przedsionkami po bokach, górą ośmioboczna, nakryta niskim namiotowym, ośmiopołaciowym dachem. Otwory okienne nawy i prezbiterium ośmioboczne w formie rozet.

We wnętrzu płaski strop, w nawie wsparty na przyściennych słupach. Ściany i strop pokryte secesyjną polichromią o motywach ornamentalnych z 1906 r. autorstwa T. Popiela. Wyposażenie, w większości barokowe i rokokowe z XVIII w., pochodzące z wcześniejszego kościoła, obejmuje: ołtarz główny, dwa ołtarze boczne, późnobarokową chrzcielnicę, rokokową ambonę z II poł. XVIII w., prospekt organowy z ok. poł. XVIII w. oraz liczne rzeźby i obrazy.

Najstarszym, niezwykle cennym elementem wyposażenia jest obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z I poł. XVI w., malowany temperą na desce, będący pozostałością późnogotyckiego tryptyku. Należy on do najcenniejszych zabytków późnogotyckiego malarstwa tablicowego w woj. podkarpackim.