KLIMKÓWKA

Kościół filialny pw. Znalezienia Krzyża Świętego i Pana Jezusa Ukrzyżowanego


 WIADOMOŚCI PRAKTYCZNE

Klimkówka,
gmina Rymanów

GPS
49° 33.979’ N, 21° 49.621’ E

Adres/wskazówki dojazdu
Jadąc drogą nr 28 od Iwonicza w kierunku Rymanowa, w Klimkówce skręcamy w prawo na drogę lokalną do Iwonicza-Zdroju. Po przejechaniu ok. 2 km skręcamy w lewo z drogi lokalnej na drogę polną i po przejechaniu 1 km docieramy do celu.

     klimkowka_2

 

Powstanie świątyni wiązane jest z legendami o cudownym znalezieniu krucyfiksu. Wg jednej z nich miał on pojawić się w Klimkówce, przypłynąwszy potokiem (zwanym dziś Świętokrzyskim). Inne podanie mówi o znalezieniu figury Ukrzyżowanego przez miejscowego rolnika w trakcie prac rolnych. Krucyfiks otoczono kultem i zbudowano dla niego drewnianą kaplicę.

Kościół wzniesiono w 1868 r. W ołtarzu głównym umieszczono cudowny krucyfiks pochodzący z IV ćw. XVII w. Wewnętrzne ściany uzyskały dekorację malarską odwzorowującą podziały architektoniczne.

Prezbiterium zwrócone jest na południe. Budowla jest konstrukcji zrębowej, pobita gontem, jednoprzestrzenna, na rzucie prostokąta zamkniętego trójbocznie od południa. Dach dwuspadowy kryty blachą, z sześcioboczną wieżyczką na sygnaturkę nakrytą sześciopołaciowym daszkiem namiotowym.

We wnętrzu płaski strop z fasetą, na ścianach neobarokowa polichromia o motywach architektonicznych. Otwory okienne prostokątne zamknięte półkoliście (z wyjątkiem prostokątnych okien w elewacji północnej) z witrażami z XX w.

Na wyposażenie kościółka składa się: ołtarz główny z II poł. XVIII w. (przerobiony w 1869 r.) z krucyfiksem z IV ćw. XVII w., krucyfiks na zewnętrznej północnej ścianie z końca XIX w. oraz dwa obrazy: Wyoranie krzyża – autorstwa Lisowskiego (1926) i Znalezienie krzyża przez św. Helenę – autorstwa Strzeleckiego (1937).