KRÓLIK POLSKI

Kościół parafialny pw. Narodzenia NMPi św. Wacława

 

 WIADOMOŚCI PRAKTYCZNE

Królik Polski,
gmina Rymanów

GPS
49° 30.549’ N, 21° 47.370’ E

Adres/wskazówki dojazdu
ul. Bieszczadzka 129;
na Rynku w Rymanowie skręcamy w prawo na drogę 887 w kierunku Daliowej. Po ok. 9 km po lewej stronie drogi zobaczymy kościół.

Kontakt
tel. 13 435 73 08

Msze św.
w niedziele i święta: 8.15, 11.15;
w dni powszednie: 18.00
(zimą: 17.00).

Trasa I - Królik Polski

Pierwotny średniowieczny kościół został zniszczony w 1624 r. w czasie najazdu tatarskiego. W 1647 r. świątynię odbudowano i częściowo przekształcono, dodając murowaną z kamienia zakrystię ze skarbcem na piętrze. Równocześnie kościół ufortyfikowano, usypując obronny wał i wznosząc kamienny mur (pozostałości zachowane do dziś). Obecnie istniejący kościół został wybudowany w 1754 r. (pozostawiono XVII-wieczną murowaną zakrystię i prawdopodobnie wykorzystano część budulca starej świątyni). Gruntowny remont przeprowadzono w 1969 r. (m.in. została ufundowana nowa dekoracja malarska wnętrza).

Kościół znajduje się w centrum wsi, po lewej stronie drogi z Rymanowa do Jaślisk. Stoi na wzniesieniu nad rzeczką Tabor, w otoczeniu starodrzewu.

Budowla wzniesiona jest w konstrukcji zrębowej z wieżą o konstrukcji słupowo-ramowej. Poszycie ścian stanowi gont. Do prezbiterium przylega murowana zakrystia. Jest to świątynia orientowana, złożona z prezbiterium na rzucie prostokąta zamkniętego od wschodu trójbocznie i prostokątnej szerszej nawy, do której od zachodu dostawiona jest wieża na rzucie zbliżonym do kwadratu.

Prezbiterium i nawa równej wysokości, nakryte oddzielnymi dachami dwuspadowymi o pokryciu z blachy. W kalenicy dachu nawy znajduje się ośmioboczna wieżyczka na sygnaturkę zwieńczona latarnią. Niska wieża ma lekko pochyłe ściany i nakryta jest dachem namiotowym zakończonym pseudolatarnią. Zakrystia ma dach dwuspadowy.

We wnętrzach stropy z fasetą. Na belce tęczowej rzeźbiarska grupa Pasji z I poł. XIX w. Wewnątrz zachował się XVII-wieczny portal (prowadzący z prezbiterium do zakrystii) – kamienny, z wyrytą w nadprożu datą: 1647.

Na wyposażenie kościoła składają się m.in.: ołtarze z II poł. XVIII w. – ołtarz główny późnobarokowy z malowanym na desce obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem z 1636 r. i dwa ołtarze boczne. Zachowały się także inne elementy późnobarokowego XVIII-wiecznego wyposażenia: kamienna chrzcielnica, ambona i prospekt organowy.