TRZEŚNIÓW

Zespół dworski

 

 WIADOMOŚCI PRAKTYCZNE

Trześniów,
gmina Brzozów

GPS
49° 38.664’ N, 21° 56.782’ E

Adres/wskazówki dojazdu
Jadąc drogą nr 887
Brzozów–Rymanów, po ok. 9,5 km dojeżdżamy do celu.
Zespół dworski znajduje się
po prawej stronie drogi (nr 79).

Trasa I - Trześniów

Zespół dworski, złożony z drewnianego dworu i spichlerza, murowanej oficyny oraz parku krajobrazowego, powstał zapewne w I poł. XIX w. z inicjatywy Rafała Kołłątaja. W 1996 r. budynek dworski częściowo zniszczył pożar. W 1997 r. został wstępnie zabezpieczony. Obecnie, zrekonstruowany, pozostaje w rękach prywatnych właścicieli.

Dwór stoi przy drodze lokalnej Brzozów – Haczów, w otoczeniu resztek parku. Na północ od dworu, poza obecnym ogrodzeniem, usytuowany jest drewniany spichlerz dworski.

Budowlę posadowioną na kamiennym podmurowaniu wzniesiono w konstrukcji zrębowej na rzucie prostokąta, z drewnianymi prostokątnymi gankami na osiach elewacji frontowej i tylnej. Budynek jest parterowy, nakryty dachem czterospadowym, kalenicowym. Ganki przykrywają dachy dwuspadowe. W dłuższych połaciach dachu znajdują się po dwie lukarny, w krótszych – po jednej. Pokrycie dachów stanowi gont. Ściany zewnętrzne oszalowane ozdobnie w rybią łuskę. Wnę­trze dwu­trak­to­we, am­fi­la­do­we, zo­sta­ło czę­ścio­wo prze­kształ­co­ne.