WROCANKA

Kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych

 

 WIADOMOŚCI PRAKTYCZNE

Wrocanka,
gmina Miejsce Piastowe

GPS
49° 37.851’ N, 21° 44.071’ E

Adres/wskazówki dojazdu
ul. Długa 12;
jadąc drogą nr 9 od Miejsca Piastowego w kierunku Dukli, na skrzyżowaniu dróg lokalnych Rogi – Wrocanka skręcamy
w prawo w kierunku wsi Wrocanka. Po przejechaniu ok. 2,5 km docieramy przed kościół.

Kontakt
tel. 13 431 15 04

Msze św.
w niedziele i święta
o 8.00, 10.30 i 17.00,
w dni powszednie o 18.30
(zimą o 17.00).

Trasa I -WROCANKA

Kościół wybudowano w 1770 r. z zachowaniem XVII-wiecznej zakrystii. W 1886 r. został rozbudowany o kaplicę pw. św. Rozalii i dwie kruchty, a wnętrze świątyni ozdobiono neogotycką polichromią. Mocno zniszczona i uszkodzona w czasie I i II wojny światowej budowla była przeznaczona do rozbiórki. Staraniem proboszcza i parafian kościół poddano w latach 60. XX w. kompleksowemu remontowi.

Świątynia usytuowana jest w płd.-zach. części wsi, w pobliżu nowego kościoła parafialnego. Orientowany kościół o konstrukcji zrębowej i ścianach poszytych gontem stoi na kamiennym podmurowaniu. Kruchty są konstrukcji słupowej, zakrystia murowana z kamienia.

Prezbiterium na rzucie prostokąta zamkniętego od wschodu trójbocznie. Do prostokątnej nawy, szerszej od prezbiterium, dostawione są dwie kruchty: od zachodu (tej samej szerokości co nawa) i od północy (na całej długości nawy). Od południa do nawy przylega kaplica na rzucie zbliżonym do kwadratu.

Dachy, dwuspadowe nad korpusem nawowym, prezbiterium, kaplicą i kruchtą zachodnią, o kalenicach na różnym poziomie, pobite są gontem. Nad zakrystią dach czterospadowy. Kruchta północna nakryta dachem pulpitowym. Wieżyczka na sygnaturkę sześcioboczna z latarnią, nakryta stożkowym hełmem. Pod okapami dachów profilowane gzymsy.

We wnętrzu prezbiterium i nawy strop z fasetą. Kaplica św. Rozalii z pozornym sklepieniem kolebkowym z lunetami. W skarbczyku na piętrze belkowy strop z wtórnie wprawionym fragmentem belki tęczowej z datą 1770 i nazwiskiem fundatora ks. Boczarskiego oraz z siedmioma deskami z fragmentami polichromii z XVI/XVII w. Chór muzyczny wsparty na dwóch słupach z balustradą ozdobioną neogotycką dekoracją malarską z XIX w.

Otwory okienne zróżnicowane: prostokątne w prezbiterium i nawie, ośmioboczne we wschodniej ścianie prezbiterium, w zakrystii i skarbcu – zamknięte łukiem segmentowym, w kaplicy i kruchcie północnej – o ostrołukowym wykroju.

Wyposażenie wnętrza, głównie późnobarokowe, pochodzi z II poł. XVIII w. Ołtarze późnobarokowe z ok. 1770 r. W polu głównym ołtarza głównego malowany na desce obraz Adoracja Matki Bożej przez Wszystkich Świętych sprzed 1645 r. W prawym ołtarzu bocznym obraz Św. Michał Archanioł, namalowany w 1794 r. przez Eustachego Bielawskiego, malarza lwowskiego, wg obrazu Guida Reniego. Ponadto barokowa ławka kolatorska i prospekt organowy z XVIII w. W kaplicy św. Rozalii znajduje się neobarokowy ołtarz z 1861 r. autorstwa S. Piątkiewicza, rzeźbiarza i sztukatora krośnieńskiego.