HŁOMCZA

Cerkiew greckokatolicka pw. Soboru Bogarodzicy


 WIADOMOŚCI PRAKTYCZNE

Hłomcza,
gmina Sanok

GPS
49° 38’01,26” N, 22° 16’47,62” E

Adres/wskazówki dojazdu
Z Sanoka kierujemy się wzdłuż Sanu na Trepczę i Mrzygłód.
Po przejechaniu ok. 1,5 km za Mrzygłodem docieramy do celu. Cerkiew stoi ok. 100 m od drogi
po jej prawej stronie (nr 50, klucze na plebanii obok).

Msze św.
w niedziele i święta o 8.00.

   TII-Hlomcza

Cerkiew zbudowano w 1859 r. Obok z zachodniej strony postawiono w tym samym czasie murowaną dzwonnicę. W latach 1947–60 cerkiew użytkowana była jako kościół rzymskokatolicki, później jako cerkiew prawosławna, a od 1991 r. funkcjonuje jako cerkiew greckokatolicka.

Zespół cerkiewny usytuowany jest w centrum wsi, na wzgórzu, powyżej drogi Dobra Szlachecka – Mrzygłód. Teren cerkiewny ogrodzony murem z dzikiego kamienia, otoczony starodrzewem z pomnikowymi dębami.

Cerkiew orientowana, drewniana, o konstrukcji zrębowej, trójdzielna (z babińcem niewyodrębnionym w bryle), z sanktuarium zamkniętym ścianą prostą, z zakrystią od północy. Zrąb ścian sanktuarium, nawy i babińca równej wysokości. Dach nad nawą i babińcem dwuspadowy, o wspólnej kalenicy, z naczółkiem od zachodu. Na kalenicy dachu nawy baniasta wieżyczka na sygnaturkę. Kalenica dachu sanktuarium założona niżej. Na kalenicach dachów ponad sanktuarium i babińcem baniaste hełmy. Podwalina osłonięta wąskim daszkiem okapowym. Ściany szalowane deskami, dachy kryte blachą.

We wnętrzu na uwagę zasługuje kompletny klasycystyczny ikonostas z okresu budowy cerkwi.