JUROWCE

Dawna greckokatolicka cerkiew parafialna pw. św. Jerzego,
  obecnie rzymskokatolicki kościół parafialny pw. śś. Piotra i Pawła

 

 WIADOMOŚCI PRAKTYCZNE

Jurowce,
gmina Sanok

GPS
49° 35,958’ N, 22° 08,025’ E

Adres/wskazówki dojazdu
Wyjeżdżając z Sanoka drogą nr 28 w kierunku Krosna, skręcamy w prawo na drogę 886 do Rzeszowa. Po 3 km dojeżdżamy do celu. Kościół stoi po prawej stronie drogi. Klucze na plebanii.

Kontakt
tel. 13 462 64 07

Msze św.
w niedziele i święta
o 7.30 i 10.30,
w dni powszednie o 19.00
(zimą o 17.00).

kościół filialny pw. św. Wojciecha

Cerkiew wzniesiona w 1873 r. staraniem włościan i miejscowego dworu (data umieszczona na nadprożu drzwi frontowych babińca). Polichromia wnętrza z czasów budowy, murowana dzwonnica z 1905 r. W 1924 r. przy prezbiterium od strony południowej dobudowano boczną kaplicę. W 1946 r. cerkiew została przejęta przez Kościół rzymskokatolicki.

Orientowana świątynia usytuowana jest na niewielkim wzniesieniu w płn.-wsch. części wsi przy drodze Rzeszów – Sanok.

Drewniana budowla konstrukcji słupowej, oszalowana, trójdzielna, trzykopułowa, założona na planie krzyża greckiego, posadowiona jest na kamiennej podmurówce. Sanktuarium prostokątne, zamknięte trójbocznie, przy nim od południa trójbocznie zamknięta zakrystia, od północy prostokątna kaplica kolatorska. Nawa szersza, na rzucie kwadratu, z trójbocznie zamkniętymi kaplicami transeptowymi od północy i południa. Od zachodu do nawy przylega kwadratowy babiniec z przedsionkiem.

Sank­tu­arium, nawa, ka­pli­ce tran­sep­to­we, ba­bi­niec i przed­sio­nek rów­nej wy­so­ko­ści na­kry­te są wie­lo­po­ła­cio­wy­mi da­cha­mi o jed­na­ko­wej wy­so­ko­ści ka­le­nic. Ko­pu­ły nad sank­tu­arium, na­wą i ba­biń­cem na wy­so­kich ośmio­bocz­nych tam­bu­rach zwień­czo­ne la­tar­nia­mi, na któ­rych ce­bu­la­ste heł­my. Ka­pli­ca i za­kry­stia niż­sze, na­kry­te da­cha­mi pul­pi­to­wy­mi dwu- i trój­po­ła­cio­wy­mi. Da­chy kry­te bla­chą.

Wewnątrz nad sanktuarium, nawą i babińcem płaskie kopuły na bębnie i pendentywach, w zakrystii i kaplicy – pozorne sklepienia kolebkowe, w kaplicach transeptowych – sklepienia zwierciadlane. Chór nadwieszony z wybrzuszonym parapetem. W partii sklepień polichromia o motywach geometryczno-ornamentalnych. Z dawnego wyposażenia cerkiewnego zachowany ołtarz boczny współczesny cerkwi, z ikonami: Chrystus PantokratorChrystus na krzyżu.