CHMIEL

Cerkiew greckokatolicka pw. św. Mikołaja,
obecnie rzymskokatolicki kościół filialny pw. św. Mikołaja

 

 WIADOMOŚCI PRAKTYCZNE

Chmiel,
gmina Lutowiska

GPS
49° 13.249’ N, 22° 36.058’ E

Adres/wskazówki dojazdu
Jadąc drogą nr 896 z Lutowisk w kierunku Ustrzyk Górnych, za Smolnikiem skręcamy w prawo i jedziemy drogą lokalną na Zatwarnicę. Po ok. 7,5 km docieramy do celu. Świątynia (obecnie kościół filialny parafii w Dwerniku) stoi po lewej stronie drogi.

Msze św.
w niedziele i święta o 10.00.

TIII-Chmiel

Cerkiew wzniesiono w 1904 r. Na cmentarzu wokół cerkwi zachowało się kilka nagrobków z XIX–XX w. i kamienna płyta nagrobna z 1644 r. W 1939 r. wieś znalazła się na obszarze zajętym przez ZSRR. Kiedy nowe władze oczyściły z zabudowy 200-metrowy pas przygraniczny (mieszkańcy przenieśli się do budynków na stokach Otrytu), ocalała jedynie cerkiew i plebania. W latach 1947–51 była świątynią prawosławną. W 1951 r. wieś powróciła do Polski, a cerkiew pozostawała opuszczona. W latach 60. XX w. wykorzystywana na magazyn sprzętu pożarniczego. Od 1970 r. kościół filialny parafii rzymskokatolickiej w Dwerniku.

Cerkiew orientowana, umiejscowiona w środkowej części wsi, na lewym brzegu Sanu. Na terenie przycerkiewnym cmentarz. W sąsiedztwie cerkwi po północnej stronie budynek dawnej plebanii.

Budowla konstrukcji zrębowej, na kamiennym podmurowaniu, trójdzielna, jednokopułowa, z opasaniem na rysiach. Sanktuarium zamknięte trójbocznie, z parą prostokątnych pastoforiów – zakrystii. Babiniec prostokątny. Poszerzony korpus nawowy nadaje układowi charakter krzyżowy, dodatkowo akcentowany takim układem kalenicowych dachów ponad głównymi pomieszczeniami cerkwi. Powyżej kalenic nad centralną częścią nawy wysoki tambur, na nim dach w formie ośmiopołaciowej podciętej kopuły, zwieńczony baniastą sygnaturką. Podobne sygnaturki w dachach babińca i sanktuarium. W sanktuarium strop z fasetą, w nawie i babińcu sklepienie żaglaste. Wszystkie połacie dachowe kryte blachą. Ściany zewnętrzne oszalowane deskami pionowo.

Cerkiew zaliczana do świątyń krzyżowych wzniesionych w tzw. stylu narodowym.