HOSZÓW

Cerkiew greckokatolicka pw. św. Mikołaja,
obecnie rzymskokatolicki kościół filialny pw. bł. Bronisławy

 

 WIADOMOŚCI PRAKTYCZNE

Hoszów,
gmina Ustrzyki Dolne

GPS
49° 23.463’ N, 22° 38.371’ E

Adres/wskazówki dojazdu
Jadąc drogą nr 896
z Ustrzyk Dolnych w kierunku
Lutowisk, po ok. 9 km
dojeżdżamy do położonej
po lewej stronie drogi cerkwi
pełniącej obecnie funkcję kościoła
filialnego MB Bieszczadzkiej
w Jasieniu.

Kontakt
tel. 13 461 13 09

Msze św.
w niedziele i święta o 9.45.

 TIII-Hoszow

Świątynia wzniesiona w 1930 r., po 1951 r. pozostawała opuszczona. W latach 70. XX w. przeprowadzono generalny remont obiektu i od tego czasu użytkowany jest przez Kościół rzymskokatolicki.

Cerkiew orientowana, umiejscowiona na wzniesieniu po wschodniej stronie drogi Ustrzyki Dolne – Czarna i potoku Pastewnik.

Budowla konstrukcji zrębowej, trójdzielna, jednokopułowa, z opasaniem wspartym na rysiach. Sanktuarium zamknięte trójbocznie, z parą zakrystii pod opasaniem. Babiniec na rzucie prostokąta. Poszerzony korpus nawowy. Centralny masyw świątyni w układzie krzyżowym, akcentowany takim układem kalenicowych dachów ponad głównymi pomieszczeniami cerkwi. Powyżej kalenic nad centralną częścią nawy wysoki tambur, na nim dach w formie ośmiopołaciowej kopuły, zwieńczony baniastą sygnaturką. Mniejsze sygnaturki usytuowane są na kalenicach układu krzyżowego. Wszystkie połacie dachowe kryte blachą. Ściany zewnętrzne oszalowane deskami pionowo.

Świątynia należy do grupy cerkwi o formie architektonicznej charakterystycznej dla tzw. stylu narodowego i prezentuje jeden z wariantów tego kierunku – typ cerkwi krzyżowej z jedną kopułą na skrzyżowaniu ramion.