Zespół cerkiewny – cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Bogarodzicy,
obecnie rzymskokatolicki kościół filialny pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela

 

 WIADOMOŚCI PRAKTYCZNE

Michniowiec,
gmina Czarna

GPS
49° 18.115’ N, 22° 43.947’ E

Adres/wskazówki dojazdu
Jadąc z Czarnej Górnej w stronę Lutowisk, z drogi 896 skręcamy w lewo na Bystre i Michniowiec. Po ok. 6 km skręcamy w prawo i dojeżdżamy do świątyni, która obecnie jest kościołem filialnym parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czarnej. Klucze w sklepie ok. 100 m od świątyni, tel. 661 089 823.

Kontakt
tel. 13 461 94 40

Msze św.
w niedziele i święta o 10.15.

TIII-Michniowiec

Cerkiew wybudowaną w latach 1863–68 remontowano w 1924 r. (wówczas dobudowano zakrystię i kruchtę). W pobliżu drewniana dzwonnica postawiona w 1904 r. przez cieślę Jakuba Grzyba. Opuszczona po 1951 r. świątynia, od 1971 r. użytkowana jest jako rzymskokatolicki kościół filialny. W latach 80. XX w. przeprowadzono gruntowny remont cerkwi oraz wykonano malarską dekorację wnętrza autorstwa Macieja Kauczyńskiego.

Zespół cerkiewny zlokalizowany na wzniesieniu w środkowej części wsi. Cerkiew orientowana. Od południa drewniana wolnostojąca dzwonnica. W niewielkim oddaleniu na południe od terenu cerkiewnego cmentarz.

Budowla konstrukcji zrębowej, trójdzielna, z zakrystią od północy i kruchtą od zachodu. Nawa na planie ośmioboku, sanktuarium zamknięte trójbocznie, babiniec czworoboczny. Dachy nad sanktuarium, nawą i babińcem kopułowe, sferyczne, wielopołaciowe, zwieńczone ślepymi latarniami. Zakrystia i kruchta nakryte dachami dwuspadowymi. Ściany oszalowane deskami pionowo. Podwalina osłonięta gontowym daszkiem okapowym. Połacie dachowe kryte blachą. Nawa znacznie obszerniejsza od sanktuarium i babińca. Masyw nawowy wyższy od pozostałych. Zewnętrznie wszystkie człony budynku wydzielone przewiązkami. We wnętrzu nad nawą kopuła zrębowa wsparta na słupach, sferyczna, ośmiopołaciowa, w pozostałych pomieszczeniach stropy płaskie. Wyposażenie pochodzi z okresu remontu i rozbudowy cerkwi w 1924 r.

Dzwonnica trzykondygnacyjna, drewniana, konstrukcji mieszanej, na planie kwadratu. Dwie dolne kondygnacje zrębowe, górna konstrukcji słupowej. Ściany deskowane pionowo. Ponad dolną kondygnacją opasanie na rysiach, powyżej drugiej kondygnacji daszek okapowy. Dach namiotowy oparty na królu. Wszystkie połacie dachowe pobite blachą.

Świątynia jest unikalnym rozwiązaniem architektonicznym, tak w odniesieniu do kompozycji przestrzennej, jak i zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych.