POLANA

Zespół cerkiewny – cerkiew greckokatolicka pw. św. Mikołaja,
obecnie rzymskokatolicki kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego

 

 WIADOMOŚCI PRAKTYCZNE

Polana,
gmina Czarna

GPS
49° 18.241’ N, 22° 34.356’ E

Adres/wskazówki dojazdu
W Czarnej Górnej na skrzyżowaniu drogi nr 896 skręcamy na drogę nr 894 w kierunku Polany. Po przejechaniu ok. 9,5 km skręcamy w prawo na drogę dojazdową do cerkwi (nr 26a).

Kontakt
tel. 13 461 91 78

Msze św.
w niedziele i święta o 8.00 i 11.00,
w dni powszednie o 18.00
(zimą o 16.00).

TIII-Polana

Świątynia datowana bywa najczęściej na 1790 r., lecz miejscowa tradycja głosi, że została wzniesiona w XVI/XVII w. jako kaplica dworska, którą pod koniec XVIII stulecia przekazał unitom właściciel wsi. Rozbudowana w 1922 r. (przedłużono korpus nawowy). Wówczas wybudowano wolnostojącą drewnianą dzwonnicę konstrukcji słupowej. W 1937 r. wnętrze cerkwi otynkowano i ozdobiono polichromią ornamentalno-figuralną autorstwa R. Konowalca. Po 1951 r. opuszczona, od 1969 r. pełni funkcję kościoła rzymskokatolickiego.

Orientowana cerkiew usytuowana jest w centralnej części wsi, po północnej stronie drogi Czarna – Polańczyk. W niewielkiej odległości stoi dzwonnica. Wokół cmentarz przycerkiewny.

Budowla dwudzielna (korpus nawowy przedłużony w wyniku przebudowy), z sanktuarium zamkniętym trójbocznie, konstrukcji zrębowej, z zakrystią zrębową, dobudowaną na słup od północy. Zwęgłowania na zamek z krytym czopem, bez ostatków. W zachodniej elewacji para rysiów stanowiąca podparcie dachu pulpitowego ponad wejściem. Statyka północnej i południowej ściany nawy wzmocniona trzema parami lisic. Dachy: nad nawą dwuspadowy, nad sanktuarium siodłowy pięciopołaciowy, o wspólnej kalenicy, z uskokiem wynikającym z węższego rozplanowania sanktuarium. Dach nad zakrystią pulpitowy, stanowiący przedłużenie połaci dachowej nad sanktuarium. Na kalenicy ponad częścią nawową trzy ośmioboczne wieżyczki na sygnaturkę z baniastymi hełmami (środkowa większa i wyższa). Wszystkie połacie dachowe pokryte blachą. Ściany pobite pionowym deskowaniem.