RABE

Zespół cerkiewny – cerkiew greckokatolicka pw. św. Mikołaja,
obecnie rzymskokatolicki kościół filialny pw. Świętej Rodziny

 

 WIADOMOŚCI PRAKTYCZNE

Rabe,
gmina Czarna

GPS
49° 21.937’ N, 22° 39.663’ E

Adres/wskazówki dojazdu
Jadąc drogą nr 896 z Ustrzyk Dolnych w kierunku Lutowisk, po ok. 13,5 km po lewej stronie drogi zobaczymy świątynię (obecnie kościół filialny parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czarnej). Klucze udostępnia mieszkający obok p. Kochanowicz, tel. 13 461 91 38.

Kontakt
tel. 13 461 94 40

Msze św.
w niedziele i święta o 9.00.

TIII-Rabe

Świątynia wzniesiona w 1858 r. Po 1951 r. cerkiew pozostawała opuszczona i była użytkowana jako magazyn. W 1971 r. przejęta przez Kościół rzymskokatolicki.

Cerkiew orientowana, umiejscowiona na niewielkim wzniesieniu w centralnej części wsi w otoczeniu starodrzewu, po wschodniej stronie drogi Ustrzyki Dolne – Czarna. Obok świątyni wolnostojąca murowana dzwonnica. Przy cerkwi cmentarz.

Budowla konstrukcji zrębowej, trójdzielna. Nawa jest wyższa i szersza, sanktuarium zamknięte ścianą prostą, z zakrystią od północy. Od frontu portyk wgłębny, wsparty na słupach, wzmocnionych u góry krzyżami św. Andrzeja. Zrąb ścian nawy wyższy niż w sanktuarium i babińcu. Dachy dwuspadowe o zróżnicowanej wysokości kalenic. Nad nawą uskok w połaciach dachowych. Centralnie na jej kalenicy sześcioboczny tambur nakryty namiotowo ze ślepą latarnią. Nad zakrystią dach pulpitowy. Wszystkie połacie dachowe pokryte blachą. Ściany pobite gontem. Daszek okapowy opasujący cerkiew wsparty na rysiach. Wewnątrz w części zachodniej chór śpiewaczy nadwieszony, z balustradą wykonaną z ozdobnie wyciętych desek. Większość wyposażenia cerkiewnego niezachowana. Ikonostas współczesny cerkwi został przekształcony – jego dolną część rozebrano, a ikony umieszczono na ścianach prezbiterium i nawy.

Cerkiew w Rabem jest jednym z nielicznych przykładów nurtu klasycystycznego drewnianej architektury cerkiewnej.