RÓWNIA

Cerkiew greckokatolicka pw. Pokrow Przeświętej Bogarodzicy,
obecnie rzymskokatolicki kościół filialny pw. Narodzenia NMP

 

 WIADOMOŚCI PRAKTYCZNE

Równia,
gmina Ustrzyki Dolne

GPS
49° 24.383’ N, 22° 35.482’ E

Adres/wskazówki dojazdu
Wyjeżdżając z Ustrzyk Dolnych w stronę Leska ul. 1 Maja (droga nr 84), skręcamy w lewo w ul. Przemysłową i po ok. 700 m znowu w lewo w kierunku Równi. Po ok. 2 km docieramy przed świątynię (zatrzymać się można na przycerkiewnym parkingu). Klucze do świątyni u pana E. Pelca, tel. 13 461 21 91.

Msze św.
w niedziele i święta o 10.15.

TIII-Rownia

Świątynia wzniesiona prawdopodobnie na pocz. XVIII w., remontowana w 1792 r. oraz w XIX w. i 1975 r. Po 1951 r. opuszczona. Następnie od lat 70. XX w. użytkowana przez Kościół rzymskokatolicki.

Cerkiew orientowana, umiejscowiona na wzniesieniu, w zakolu potoku Równia. Przy cerkwi cmentarz, na którym kilka zachowanych nagrobków.

Budowla konstrukcji zrębowej, trójdzielna, trójkopułowa, z opasaniem opartym na uskokowych rysiach. Ponad babińcem empora konstrukcji słupowej. Sanktuarium, nawa i babiniec kwadratowe w planie. Nawa najobszerniejsza. Na zrębie ścian nawy i babińca tambury (nad nawą ośmioboczny, nad sanktuarium czworoboczny). Dachy nad każdą z form kopułowe o sferycznym profilu, z okapem (nad nawą ośmiopołaciowy, nad sanktuarium i babińcem czteropołaciowe). Masyw nawowy najwyższy. Ściany powyżej opasania i wszystkie połacie dachowe opierzone gontem. Ponad nawą zrębowe sklepienie ośmiopolowe, w sanktuarium zwierciadlane. Portal w zachodniej elewacji i otwory okienne ościeżowe.

Świątynia w Równi należy do nielicznych zachowanych w płd.-wsch. Polsce trójdzielnych cerkwi kopułowych.