ROZTOKA

Cerkiew greckokatolicka pw. Pokrow Przeświętej Bogarodzicy,
obecnie rzymskokatolicki kościół filialny pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła

 

 WIADOMOŚCI PRAKTYCZNE

Roztoka,
gmina Bircza

GPS
49° 36.127’ N, 22° 27.753’ E

Adres/wskazówki dojazdu
Miejscowość znajduje się ok. 20 km od Krościenka i ok. 3 km od skrzyżowania z drogą nr 28 w Kuźminie. Świątynia (obecnie kościół filialny parafii w Kuźminie) stoi przy drodze nr 890 po jej prawej stronie.

Kontakt
tel. 16 672 54 40

Msze św.
w niedziele i święta o 9.00.

TIII-Roztoka

Świątynia wzniesiona w 1936 r. na miejscu starszej cerkwi z 1822 r. Po wysiedleniu ludności ukraińskiej pozostawała opuszczona. Potem przejęta przez Kościół rzymskokatolicki. W 1999 r. wykonano kompleksowe prace remontowo-konserwatorskie.

Cerkiew orientowana, umiejscowiona po płn. stronie drogi Kuźmina – Krościenko. Budowla konstrukcji zrębowej, trójdzielna, jednokopułowa, z opasaniem przechodzącym w podcienie wokół babińca. Sanktuarium zamknięte trójbocznie, z trójbocznie zamkniętą zakrystią. Babiniec prostokątny. Poszerzony korpus nawowy czyni układ przestrzenny krzyżowym, akcentowanym także układem kalenicowych dachów ponad głównymi pomieszczeniami cerkwi, których kalenice i okapy znajdują się na tej samej wysokości. Sanktuarium nakryte dachem pięciopołaciowym, pozostałe części – dwuspadowymi z naczółkami. Powyżej kalenic nad centralną częścią nawy wysoki ośmioboczny tambur, na którym dach w formie ośmiopołaciowej, ostrosłupowej, dwukrotnie podciętej kopuły. Podobny kopułowy dach nad zakrystią. Wszystkie połacie dachowe kryte blachą. Ściany zewnętrzne oszalowane deskami pionowo.

Cerkiew w Roztoce, podobnie jak świątynia w Wojtkowej, należy do świątyń wznoszonych w tzw. stylu narodowym.