ŻŁOBEK

Cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Bogarodzicy,
obecnie rzymskokatolicki kościół filialny pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 

 WIADOMOŚCI PRAKTYCZNE

Żłobek,
gmina Czarna

GPS
49° 20.757’ N, 22° 40.859’ E

Adres/wskazówki dojazdu
Jadąc drogą nr 896 z Ustrzyk Dolnych w kierunku Lutowisk, po ok. 16,5 km po lewej stronie drogi zobaczymy świątynię (obecnie kościół filialny parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czarnej).

Kontakt
tel. 13 461 94 40

Msze św.
w niedziele i święta o 10.15.

TIII-Zlobek

Cerkiew wzniesiona w 1830 r., w 1855 r. dobudowano do niej zakrystię. Po 1951 r. świątynia została opuszczona, a jej wyposażenie w większości rozgrabione, później służyła za magazyn. Od 1979 r., po przeprowadzeniu gruntownego remontu, użytkowana jako kościół rzymskokatolicki.

Zespół cerkiewny usytuowany na wzgórzu, powyżej drogi Ustrzyki Dolne – Czarna, po jej wschodniej stronie. Cerkiew orientowana. Od zachodu usytuowana współczesna dzwonnica. Teren cerkiewny ogrodzony drewnianym płotem, otoczony pozostałościami starodrzewu.

Budowla konstrukcji zrębowej, dwudzielna, z sanktuarium zamkniętym ścianą prostą. Zakrystia od północy. W elewacji zachodniej kruchta konstrukcji słupowej. Zrąb ścian sanktuarium i nawy równej wysokości. Dachy: nad nawą dwuspadowy, nad sanktuarium niższy trójpołaciowy. Na kalenicy ponad nawą baniasta wieżyczka na sygnaturkę. Zakrystia pod dachem pulpitowym. Wszystkie zewnętrzne powierzchnie ścian i połacie dachowe pobite gontem. Wewnątrz, przy zachodniej ścianie nawy, nadwieszony chór śpiewaczy. Nieliczne pozostałości wyposażenia dawnej cerkwi znajdują się Dziale Sztuki Cerkiewnej Muzeum-Zamku w Łańcucie.