CHYROWA

Cerkiew greckokatolicka pw. Pokrow Przeświętej Bogarodzicy,
obecnie rzymskokatolicki kościół filialny pw. Narodzenia NMP

 

WIADOMOŚCI PRAKTYCZNE

Chyrowa,
gmina Dukla

GPS
49° 31.714’ N, 21° 37.044’ E

Adres/wskazówki dojazdu
Jadąc drogą nr 9 w stronę Barwinka, w Tylawie skręcamy w prawo na drogę lokalną w kierunku Mszany. Po ok. 9 km skręcamy w lewo na drogę dojazdową do świątyni
(obecnie kościół filialny parafii w Iwli). Po ok. 300 m dojeżdżamy do celu. Klucze w domu za potokiem.

Kontakt
tel. 13 433 05 15

Msze św.
w niedziele i święta o 11.00.

TIV-Chyrowa

Cerkiew wzniesiona w 1780 r. Na nadprożu portalu wejściowego do babińca widnieje data zapisana łaciną i cyrylicą: „12 czerwca 1780 roku”. Prawdopodobnie jej starszymi częściami (1707 lub 1770 r.) są murowane z kamienia sanktuarium i zakrystia. Cerkiew gruntownie remontowano w 1932 r. i w latach 90. XX w. Po wysiedleniu ludności ukraińskiej cerkiew przejął Kościół rzymskokatolicki.

Orientowana świątynia umiejscowiona jest w centralnej części wsi, w głębokiej dolinie potoku Iwelka, po wschodniej stronie drogi Iwla – Mszana. Przy cerkwi zabytkowy cmentarz (drugi na zboczu powyżej cerkwi). Teren cerkiewny otacza kamienny mur.

Budowla trójdzielna, drewniano-murowana. Sanktuarium i zakrystia murowane z kamienia, otynkowane. Nawa, babiniec i kruchta – zrębowe. Wieża ujmująca babiniec konstrukcji słupowo-ramowej z pseudoizbicą poprzedzona kruchtą. Wysokość ścian nawy wyższa od sanktuarium i babińca. Nawa i babiniec na planie zbliżonym do kwadratu. Sanktuarium i zakrystia zamknięte apsydalnie. Dachy nad nawą sanktuarium i zakrystią w formie ośmiopołaciowych kopuł z załomem. Na wieży baniasty hełm. W szczytach dachów pseudolatarnie. Nad kruchtą dach dwuspadowy. Ściany drewnianej części cerkwi pobite gontem. Połacie dachowe kryte blachą (pierwotnie gontowe). Fartuch osłaniający podwalinę gontowy. Portale i okna ościeżowe (portal główny wycięty w tzw. ośli grzbiet).

We wnętrzu zachowane elementy XVIII- i XIX-wiecznego wyposażenia, w tym m.in. ikonostas z II poł. XVIII w. (uzupełniony w II poł. XIX w.) i ołtarz za ikonostasem pochodzący z lat 80. XVIII w., w nim m.in. ikona Matki Bożej z Dzieciątkiem w typie Hodegetrii, zapewne XVII-wieczna.

Świątynia w Chyrowej jest jedną z dwóch zachowanych do dziś cerkwi (obok cerkwi w Bałuciance) prezentujących typ budowli sakralnej charakterystycznej niegdyś dla obszaru środkowej i wschodniej Łemkowszczyzny, w których upowszechniło się stosowanie wielopolowych sklepień zrębowych.