KOTAŃ

Cerkiew greckokatolicka pw. śś. Kosmy i Damiana,
obecnie kościół rzymskokatolicki

 

WIADOMOŚCI PRAKTYCZNE

Kotań,
gmina Krempna

GPS
49° 31,576’ N, 21° 28,227’ E

Adres/wskazówki dojazdu
Jadąc drogą nr 992 od Jasła i Nowego Żmigrodu, ok. 2,5 km
za Krempną skręcamy w prawo na drogę do cerkwi w Kotani. Po ok. 500 m dojeżdżamy do celu.
Cerkiew (obecnie filialny kościół rzym.-kat. parafii w Krempnej) zlokalizowana jest po prawej stronie drogi, ok. 150 m od niej.

Kontakt
www.krempna.rzeszow.opoka.org.pl

Klucz w sąsiednim domostwie (kontakt: Towarzystwo Miłośników Krempnej i Okolicy, Krempna 45, 38-232 Kotań).

Msze św.
w niedziele i święta o 10.30.

 

 

TIV-Kotan

Czas budowy istniejącej cerkwi nie został je­dno­zna­cznie określony. Za­pew­ne wzniesiono ją w XVIII w., a gruntownie remontowano w 1841 r. W zbiorach muzealnych znajduje się wyposażenie kotańskiej cerkwi, spośród którego najstarsze zabytki pochodzą z pocz. XVII w. Po wysiedleniu ludności ukraińskiej cerkiew pozostawała opuszczona. Remontowana gruntownie w 1963 r. Wówczas wokół cerkwi utworzono lapidarium, do którego przeniesiono 22 zabytkowe nagrobki, wykonane w ośrodku kamieniarskim w Bartnem. Cerkiew poddana została w ostatnich latach pracom konserwatorskim.

Cerkiew orientowana, umiejscowiona w płn. części wsi, na wysokim wzniesieniu, przy drodze wiejskiej biegnącej w kierunku płn. od szosy Krempna – Świątkowa. Teren cerkiewny otoczony drew­nia­nym parkanem z drew­nia­ną bram­ką.

Budowla konstrukcji zrębowej. Ma układ trójdzielny z wyodrębnionym sanktuarium, nawą i babińcem. Babiniec ujmuje izbicowa wieża konstrukcji słupowej o zbieżnych ścianach. Wokół niej zachata. Wysokość zrębu ścian nawy wyższa od sanktuarium i babińca. Ściany cerkwi zbieżne. Każde z pomieszczeń na planie zbliżonym do kwadratu, nawa obszerniejsza. Nawa i sanktuarium nakryte ostrosłupowymi czteropołaciowymi zrębowymi kopułami z załomami. Na wieży baniasty hełm. Dachy nad sanktuarium i babińcem w formie uskokowych brogowych kopuł zwieńczonych pseudolatarniami. Ściany i połacie dachowe pobite gontem. W babińcu otwarty strop belkowy. W zachodniej części cerkwi chór śpiewaczy.

Świątynia w Kotani, podobnie jak cerkiew w Krempnej, należy do budowli sakralnych charakterystycznych dla zachodniej Łem­kow­szczy­zny.