ŚWIĄTKOWA MAŁA

Dawna greckokatolicka cerkiew parafialna pw. św. Michała Archanioła,
obecnie rzymskokatolicki kościół filialny

 

WIADOMOŚCI PRAKTYCZNE

Świątkowa Mała,
gmina Krempna

GPS
49° 30.865’ N, 21° 26.311’ E

Adres/wskazówki dojazdu
Jadąc drogą nr 992 od Krempnej, ok. 2,5 km za Kotanią skręcamy
w lewo za przystankiem autobusowym i po 500 m dojeżdżamy do cerkwi (obecnie kościół filialny parafii rzym.-kat. w Desznicy).

Kontakt
Klucze do cerkwi w domu po lewej stronie przed cmentarzem i cerkwią, pod tel. 13 441 51 52.

Msze św.
w co drugą niedzielę o 9.00
(na przemian ze świątynią
w Świątkowej Wielkiej).

 

TIV-Swiatkowa Mala

Cerkiew orientowana, usytuowana jest na niewielkim wzniesieniu przy drodze na południowym skraju wsi. Teren cerkiewny wyznacza ogrodzenie z dyli z drewnianą bramką konstrukcji słupowej od północy. Na wschód od cerkwi rozległy cmentarz.

Budowla posadowiona na kamiennej podmurówce, wzniesiona w konstrukcji zrębowej na jaskółczy ogon, oszalowana deskami w pionie, z gontowym fartuchem. Wieża konstrukcji słupowej o ścianach zbieżnych, w partii środkowej opierzona gontem, z zachatą i izbicą oszalowanymi w pionie. Plan wydłużony, czterodzielny z pomieszczeniami na rzutach zbliżonych do kwadratów. Sanktuarium i babiniec węższe od nawy. Od zachodu do babińca dostawiona wieża poprzedzona niewielką kruchtą. Nad sanktuarium i nawą dachy łamane, dwukondygnacjowe ze ściankami, na wieży dach brogowy – wszystkie zwieńczone baniastymi hełmami z pseudolatarnią. Nad babińcem i kruchtą dachy dwuspadowe. Dachy kryte gontem, z wyjątkiem babińca i wieży pokrytych blachą.

We wnętrzu sanktuarium całkowicie wydzielone od nawy wtórnie zmontowanym ikonostasem. W nawie i sanktuarium kopuła pozorna, w babińcu strop. Z wyposażenia cerkwi na uwagę zasługuje ikonostas z 1670 r. oraz fragmenty innych, z XVII i XVIII w., ponadto ikony z XVII–XIX w.

Cerkiew należy do typowych budowli sakralnych wznoszonych na zachodniej Łemkowszczyźnie. W jej kompozycji przestrzennej wyraźnie widoczna jest konstrukcyjna niezależność zasadniczej zrębowej bryły świątyni i słupowej wieży.