STALOWA WOLA

Kościół parafialny pw. św. Floriana

 

WIADOMOŚCI PRAKTYCZNE

Stalowa Wola,
gmina Stalowa Wola

GPS
50° 34’ 10,055” N, 22° 03’ 41,868” E

Adres/wskazówki dojazdu
Jadąc od strony Niska, na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II z ul. J. Popiełuszki skręcamy w lewo w ul. Popiełuszki. Po 200 m wjeżdżamy w pierwszą ulicę w prawo i dojeżdżamy przed kościół przy ul. Floriańskiej 5.

Kontakt
tel. 15 842 08 85
www.floriansw.sandomierz.opoka.org.pl

Msze św.
w niedziele i święta o 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.15, 17.00 i 19.00.

TIX-Stalowa Wola

Kościół pochodzi z miejscowości Stany. Zbudowany w 1802  r. jako kościół parafialny pw. św. Jana Gwalberta, w 1943  r. został przeniesiony do Stalowej Woli i poświęcony pw. św. Floriana.

Zespół kościelny usytuowany jest w centrum miasta przy ul. Floriańskiej. Składa się z kościoła, dzwonnicy stojącej w płd.-wsch. narożu placu kościelnego i współczesnego ołtarza polowego.

Kościół nie jest orientowany (prezbiterium zwrócone na północ). Wzniesiony w konstrukcji zrębowej, na betonowym fundamencie. Ściany wzmocnione lisicami poszyte są gontem. Składa się z prezbiterium na rzucie prostokąta zamkniętego trójbocznie od zewnątrz i półkoliście od wewnątrz, z dostawionymi po bokach dwiema prostokątnymi zakrystiami, oraz szerszej od prezbiterium nawy na rzucie prostokąta. Od południa do nawy dostawiony babiniec na planie kwadratu. Kościół otoczony sobotami łączącymi się z zakrystiami. Soboty te, pierwotnie otwarte, wsparte na słupach, obecnie są zamknięte. Prezbiterium i nawa o równej wysokości ścian, nakryte dachami dwuspadowymi (nad prezbiterium niższym, od północy opadającym trójpołaciowo). Na kalenicy dachu nawy sześcioboczna wieżyczka na sygnaturkę zwieńczona latarnią. Dach babińca dwuspadowy, półszczytowy. Soboty nakryte dachami pulpitowymi. Pokrycie dachów stanowi gont.

Wnętrze prezbiterium i nawy nakryte płaskim stropem z kasetonowym sufitem. Nawa podzielona dwiema parami słupów. Ściany wyłożone współczesną boazerią. Chór muzyczny wsparty na czterech słupach. Zasadnicze wyposażenie kościoła to trzy neobarokowe ołtarze z XIX  w.

Dzwonnica, współczesna kościołowi, konstrukcji słupowej, na rzucie zbliżonym do kwadratu. Lekko pochyłe ściany poszyte są gontem. W ścianie zachodniej drewniana ambona, osłonięta daszkiem. Dach dzwonnicy namiotowy, przechodzący w spłaszczoną kopułkę, poszyty gontem.