FREDROPOL

Zespół cerkiewny – cerkiew greckokatolicka pw. Soboru Bogarodzicy,
obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Narodzenia NMP

 

WIADOMOŚCI PRAKTYCZNE

Fredropol,
gmina Fredropol

GPS
49° 41.4890’ N, 22° 44.4114’ E

Adres/wskazówki dojazdu
Kierując się z centrum Przemyśla
na płd.-wsch., z ul. Słowackiego skręcamy w prawo i jedziemy w stronę Arłamowa (prowadzą znaki). Po ok. 8,7 km (licząc od skrętu) dojeżdżamy do celu. Świątynia stoi po prawej stronie przy drodze.

Kontakt
tel. 16 671 98 81

Msze św.
w niedziele i święta o 7.15 i 11.00,
w dni powszednie o 7.15.

 

TV-Fredropol

Świątynia wzniesiona w latach 1923–1926 na miejscu starszej, pochodzącej z 1777  r. Od wysiedlenia ludności ukraińskiej pełni funkcję kościoła rzymskokatolickiego.

Cerkiew orientowana, umiejscowiona w centralnej części wsi. Od zachodu wolnostojąca drewniana dzwonnica.

Budowla konstrukcji zrębowej, trójdzielna, jednokopułowa, z opasaniem na rysiach. Poszerzony korpus nawowy nadaje układowi charakter krzyżowy, dodatkowo akcentowany takim układem kalenicowych dachów ponad głównymi pomieszczeniami cerkwi. Powyżej kalenic nad centralną częścią nawy wysoki ośmioboczny tambur, na którym dach w formie ośmiopołaciowej kopuły, zwieńczony smukłą sygnaturką. U podstawy tamburu zwielokrotnione daszki koszowe. Wszystkie połacie dachowe pod blachą. Ściany zewnętrzne oszalowane deskami pionowo (powyżej opasania).

Dzwonnica drewniana, konstrukcji słupowo-ramowej, z pseudoizbicą. Dach namiotowy, zwieńczony smukłą sygnaturką. W pseudoizbicy otwarta słupowa galeria, z ozdobnie zakomponowanym krzyżowym mieczowaniem. Podwalina osłonięta wydatnym fartuchem. Daszek okapowy u podstawy galerii. Wejście do dzwonnicy od wschodu przez niewielką słupową kruchtę. Wszystkie powierzchnie ścian oszalowane pionowym deskowaniem. Połacie dachowe pod blachą.

Cerkiew w Kormanicach należy do licznie reprezentowanych na obszarze płd.-wsch. Polski zabytków, których forma ukształtowała się w wyniku świadomych poszukiwań stylistycznych, mających doprowadzić do wypracowania form tzw. uniwersalnego stylu narodowego.