MIĘKISZ STARY

Cerkiew greckokatolicka pw. Pokrow Przeświętej Bogarodzicy,
obecnie nieużytkowana

 

WIADOMOŚCI PRAKTYCZNE

Miękisz Stary,
gmina Laszki

GPS
50° 01’ 25’’ N, 22° 57’ 20’’ E

Adres/wskazówki dojazdu
W Radymnie kierujemy się w stronę Korczowej. W Duńkowicach skręcamy w lewo w kierunku Charytan i Miękisza Starego. Na skrzyżowaniu w Miękiszu Starym jedziemy w prawo w stronę Tuchli i po 800 m docieramy do cerkwi (obecnie nieużytkowana).

Kontakt
tel. 16 628 51 31

TV-Miekisz Stary

Cerkiew jest obiektem o czytelnych nawarstwieniach stylowych, kilkakrotnie przebudowywanym. Najstarszą częścią, zapewne XVII-wieczną, jest zrąb ścian sanktuarium. Do niego dostawiono na przeł. XIX i XX w. nawę i babiniec. W 1885  r. wykonano zapewne eliptyczne neobarokowe pseudosklepienie nawy i nową konstrukcję dachową. Stropy i wewnętrzne powierzchnie ścian ozdobiono iluzjonistyczną polichromią figuralną. Bryłę świątyni wzbogacono o zakrystię i kruchty. Od wysiedlenia ludności ukraińskiej świątynia nie jest użytkowana.

Orientowana cerkiew usytuowana jest na wzniesieniu w centralnej części wsi, po południowej stronie drogi Laszki – Tuchla. Teren cerkiewny otacza starodrzew.

Budowla trójdzielna, konstrukcji zrębowej, z trójbocznie zamkniętym sanktuarium, z kruchtami i zakrystią. Konstrukcja krucht słupowa. Nawa zwieńczona ośmiobocznym tamburem, na nim eliptyczna deskowa kopuła z latarnią. W sanktuarium deskowa kolebka, w babińcu i zakrystii płaskie stropy. Dach nad nawą ośmiopołaciowy, stożkowy. Nad sanktuarium, babińcem, zakrystią i kruchtą zachodnią dachy kalenicowe – nad sanktuarium pięciopołaciowy, pozostałe dwuspadowe. Kruchta północna pod dachem pulpitowym. Wszystkie połacie dachowe kryte blachą. Ściany budynku odeskowane pionowo. Przycieś osłonięta wydatnym deskowym fartuchem na ryglach. Wewnątrz, przy zachodniej ścianie babińca, chór śpiewaczy.

Budynek jest jednym z nielicznych przykładów w drewnianej architekturze cerkiewnej płd.-wsch. Polski inspirowanych murowanym barokowym budownictwem sakralnym (w tym nurcie mieści się również iluzjonistyczne malarstwo ścienne).