PRAŁKOWICE

Zespół cerkiewny – cerkiew greckokatolicka pw. Wprowadzenia Bogarodzicy do Świątyni,
obecnie kościół rzymskokatolicki

 

WIADOMOŚCI PRAKTYCZNE

Prałkowice,
gmina Przemyśl

GPS
49° 46.2547’ N, 22° 43.2994’ E

Adres/wskazówki dojazdu
Jadąc od mostu Orląt Przemyskich
w stronę Krasiczyna, po ok. 4 km
dojeżdżamy do kościoła w Prałkowcach usytuowanego po prawej stronie drogi.

TV-Pralkowice

Obecną cerkiew murowaną wzniesiono w 1842  r. z fundacji Eustachego Drużbackiego na miejscu starszej drewnianej świątyni. Zrekonstruowana w 1967  r. dzwonnica pochodzi zapewne z XVI  w. Po wysiedleniu ludności ukraińskiej w 1947  r. cerkiew użytkowana jako kościół rzymskokatolicki. Miejscowa parafia remontowała świątynię (dobudowa przęsła od zachodu) i dzwonnicę w 1967  r.

Zespół cerkiewny usytuowany w centrum wsi, po północnej stronie drogi Przemyśl – Krasiczyn. Cerkiew orientowana. W pewnym oddaleniu, od południowego zachodu, wolnostojąca dzwonnica.

Dzwonnica drewniana, konstrukcji słupowo-ramowej, z pseudoizbicą, o ścianach zbieżnych. Dach namiotowy, zwieńczony czteropołaciową baniastą wieżyczką, na której żelazny kuty krzyż (połacie dachowe bani ustawione osiowo względem krawędzi dachowych). W izbicy otwarta słupowa galeria. Wszystkie powierzchnie ścienne i połacie dachowe pobite gontem. Podwalina osłonięta płytkim daszkiem okapowym. Podobny daszek u podstawy arkatury izbicy. Wejście do dzwonnicy od wschodu.