ZADĄBROWIE

Cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Bogurodzicy,
obecnie nieużytkowana

 

WIADOMOŚCI PRAKTYCZNE

Zadąbrowie,
gmina Orły

Adres/wskazówki dojazdu
Jadąc od strony Przemyśla trasą nr 77 w kierunku Rzeszowa, za Orłami w Zadąbrowiu skręcamy na drogę lokalną w prawo i wjeżdżamy na drogę dojazdową do cerkwi. Po 150 m docieramy do celu (cerkiew, obecnie nieużytkowana, stoi za nowym kościołem).

 

TV-Zadabrowie

Drewniana cerkiew wybudowana została prawdopodobnie w 1660 r. W XIX w. uległa zasadniczemu przekształceniu, szczególnie w partii sklepień i dachów. Po wysiedleniu ludności ukraińskiej w 1947 r. obiekt pełnił funkcję kościoła rzymskokatolickiego. W 1984 r., gdy wznoszono nowy kościół (na miejscu cerkwi), stara świątynia została o kilkadziesiąt metrów przesunięta, co spowodowało naruszenie jej konstrukcji. Od tej pory przestała pełnić funkcje kultowe, służąc parafii za budynek magazynowy. Obecnie trwają prace związane z translokowaniem cerkwi. Świątynia zostanie przeniesiona o kilkadziesiąt metrów na cmentarz i będzie pełnić funkcję kaplicy przedpogrzebowej.

Cerkiew usytuowana po wsch. stronie drogi Radymno – Przemyśl. Sanktuarium zamknięte trójbocznie. Nawa i babiniec na planie kwadratu. Nawa obszerniejsza od sanktuarium i babińca, o wyższym zrębie ścian. Zewnętrzne ściany nawy w narożach i pośrodku rozczłonkowane ozdobnie opracowanymi drewnianymi pilastrami. Dach nad sanktuarium kalenicowy, pięciopołaciowy, nad nawą i babińcem dwuspadowy. Kalenice dachów sanktuarium i babińca poniżej okapu dachu nawowego. W kalenicy dachu nawy baniasta wieżyczka na sygnaturkę. Żelazne krzyże na sygnaturce oraz w szczytach dachów nawy i babińca. Ściany oszalowane pionowym deskowaniem. Połacie dachowe kryte są blachą.