CHOTYLUB

Dawna greckokatolicka cerkiew parafialna pw. Przenajświętszej Bogurodzicy Pokrow,
następnie rzymskokatolicki kościół filialny pw. Opieki NMP,
obecnie nieużytkowana

 

WIADOMOŚCI PRAKTYCZNE

Chotylub,
gmina Cieszanów

GPS
50° 14.552’ N, 23° 14.355’ E

Adres/wskazówki dojazdu
Wyjeżdżając z Cieszanowa ul. Mickiewicza, skręcamy na Chotylub. Po 6 km dojeżdżamy do celu. Cerkiew (obecnie nieużytkowana(stoi po lewej stronie drogi. Klucze do świątyni znajdują się u p. Jana Karnagi
(nr 97, tel. 16 63 12 234).

TVI-Chotylub

Cerkiew zbudowano w 1888 r. z inicjatywy parocha Piotra Gissowskiego. Po 1947 r. zaadaptowana na filialny kościół rzym.-kat. W 1986 r. do babińca dobudowano przedsionek.

Cerkiew orientowana, usytuowana na niewielkim wzniesieniu pośrodku wsi, przy drodze z Nowego Sioła do Brusna. W płd.-wsch. narożniku terenu parawanowa kamienna dzwonnica trójarkadowa.

Budowla drewniana na kamienej podmurówce, trójdzielna, konstrukcji zrębowej, zwęgłowanej na jaskółczy ogon, z ostatkami przechodzącymi w rysie podtrzymujące opasanie obiegające prawie cały budynek.

Do kwadratowej nawy od wschodu przylega węższe od niej prostokątne sanktuarium, przy którym od północy mała prostokątna zakrystia. Od zachodu do nawy przylega kwadratowy babiniec. Do babińca od zachodu dostawiony prostokątny przedsionek konstrukcji słupowej. Ściany powyżej opasania oszalowane pionowo z listwowaniem. Nad nawą i sanktuarium ośmioboczne kopuły zwieńczone cebulastymi hełmami, nad babińcem i kruchtą dachy dwuspadowe, daszki opasania pulpitowe. Wszystkie dachy kryte blachą.

Przestrzeń nawy otwiera się do babińca na całe jego wnętrze, do sanktuarium natomiast obszernym wtórnym przepruciem. Nad nawą i sanktuarium ośmiopolowe kopuły na tamburach, nad babińcem pozorne sklepienie o obniżonym łuku, w zakrystii i przedsionku stropy płaskie. W babińcu chór muzyczny przedłużony poza zachodni zrąb nawy.