OPAKA

Zespół dawnej greckokatolickiej cerkwi filialnej pw. Narodzenia NMP

 

WIADOMOŚCI PRAKTYCZNE

Opaka
gmina Lubaczów

GPS
50° 07 52’ N, 23° 05 56’ E

Adres/wskazówki dojazdu
Z Lubaczowa jedziemy na Dąbków. Po ok. 3,5 km dojeżdżamy do placu cerkiewnego z dzwonnicą-bramą (trwa proces odbudowy zespołu cerkiewnego).

 

TVI-Opaka

Cerkiew spłonęła w 2003 r. W 2005 r. z inicjatywy władz gminy i Społecznego Komitetu Odbudowy przeprowadzono prace remontowo-rekonstrukcyjne dzwonnicy-bramy, traktowane jako początek procesu odbudowy całego założenia. Świątynia nie została jednak zrekonstruowana. W 2010 r. miejsce po cerkwi zostało uczytelnione poprzez zaznaczenie jej rzutu w formie fundamentów i podwalin.