CHŁOPICE

Dawna cerkiew greckokatolicka, od 1788 r. kościół parafialny pw. Matki Bożej
Dzwonnica-kaplica

 

WIADOMOŚCI PRAKTYCZNE

Chłopice,
gmina Chłopice

Adres/wskazówki dojazdu
Z Pruchnika kierujemy się na Rokietnicę (droga nr 881). Po ok. 7 km skręcamy w lewo w kierunku Boratyna i Jarosławia. Po 6 km w Tarnawce jedziemy na prawo, a po 400 m na lewo i dojeżdżamy przed świątynię (nr 102).

Kontakt
tel. 16 622 24 94

Msze św.
w niedziele i święta o 8.00 i 11.00,
w dni powszednie o 18.00
(zimą o 16.00).

 

 

TVII-Chlopice

Obecna budowla wzniesiona została w 1761  r. staraniem nowej właścicielki Chłopic – Zofii z Markowskich Rzymowskiej (poświęcona w 1763  r.). Prawdopodobnie równocześnie z cerkwią powstała istniejąca do dziś dzwonnica. W 1788  r. rozporządzeniem cesarskim odebrano cerkiew grekokatolikom i przekazano obrządkowi łacińskiemu.

W poł. XIX  w. w związku z kultem obrazu (ikony) Matki Bożej Chłopickiej do dzwonnicy dobudowano prostokątną kaplicę odpustową konsekrowaną w 1850  r. Była ona odnawiana i powiększana w roku 1877 staraniem Aleksandry z Horodyńskich Skrzyńskiej. W latach 1958–60 przebudowano kruchtę i zakonserwowano polichromię.

Zespół kościelny usytuowany jest w północnej części wsi, w znacznym oddaleniu od centrum miejscowości (2 km). W obrębie ogrodzenia zespół budynków drewnianych: orientowany kościół, kaplica-dzwonnica, ołtarz polowy w formie dzwonnicy oraz murowana dzwonnica parawanowa wzdłuż ogrodzenia od strony północnej przy bramie.

Kościół konstrukcji zrębowej, o ścianach wzmocnionych lisicami i pobitych gontem, trójdzielny, złożony z prostokątnego babińca poprzedzonego kwadratową kruchtą; prostokątnego, zbliżonego do kwadratu korpusu o trzech trójprzęsłowych nawach oraz prezbiterium zamkniętego od wschodu trójbocznie. Do prezbiterium od północy przylega na całej długości ściany duża prostokątna zakrystia, a od południa niewielki skarbczyk. Od północy do ściany nawy przybudowane otwarte soboty wsparte na trzech słupach. Dachy nad babińcem, korpusem i prezbiterium dwuspadowe z przypustnicami, nad nawą najwyższy, nad zamknięciem prezbiterium od wschodu opadający trzema połaciami. Ściany szczytowe korpusu, tak od strony prezbiterium, jak i od kruchty, kryte gontem. Kruchta znacznie niższa, nakryta daszkiem dwuspadowym. W centralnej części dachu nawy ośmioboczna wieżyczka na sygnaturkę nakryta hełmem. Wszystkie dachy i sygnaturka kryte blachą.

Prezbiterium i nawa główna nakryte pozornym sklepieniem kolebkowym, nawy boczne, babiniec, kruchta, zakrystia i skarbczyk – prostymi stropami. Nawa główna otwarta do bocznych trzema arkadami o łukach odcinkowych, wspartymi na czworobocznych filarach. Tęcza o łuku spłaszczonym, na niej krucyfiks barokowy. Iluzjonistyczna polichromia ścian i sklepienia rokokowa z poł. XVIII  w. z przedstawieniami cudownych wydarzeń związanych z kultem Matki Bożej Chłopickiej.

We wnętrzu zachowane pierwotne wyposażenie: rokokowe ołtarze – główny i boczne, rokokowa ambona z III ćw. XVIII  w., polichromowana chrzcielnica drewniana z pokrywą (zapewne z XVIII  w.).


TVII-Chlopice(dz)


Dzwonnica-kaplica

Usytuowana w niewielkiej odległości od kościoła, drewniana, konstrukcji słupowej, oszalowana pionowo deskami, wzniesiona na rzucie wydłużonego prostokąta, z trzech stron (od wsch., zach. i płd.) otoczona otwartymi sobotami – podcieniami, wspartymi na słupach z zastrzałami ukształtowanymi w formie odcinkowych arkad. Nad częścią frontową dwukondygnacjowa wieża, w dolnej kondygnacji czworo-, w górnej ośmioboczna, nakryta dachem ostrosłupowym. Deski szalowania na narożnikach ozdobnie wycinane.