KRZECZOWICE

Greckokatolicka cerkiew parafialna pw. św. Mikołaja,
następnie kościół rzymskokatolicki pw. św. Andrzeja Boboli,
obecnie nieużytkowana

 

WIADOMOŚCI PRAKTYCZNE

Krzeczowice
gmina Kańczuga

GPS
49° 59’ 16’’ N, 22° 27’ 50’’ E

Adres/wskazówki dojazdu
Z Kańczugi wyjeżdżamy drogą nr 881 (ul. Piłsudskiego). Po 1,8 km skręcamy w lewo do Krzeczowic. Przejeżdżamy 2,7 km i skręcamy w lewo na drogę prowadzącą do cerkwi. Po 800 m dojeżdżamy do celu (nr 91, po lewej stronie drogi).

Kontakt
tel. 16 642 39 22

Msze św.
w niedziele i święta o 8.00 i 10.30,
w dni powszednie o 18.00 (zimą o 17.00).

 

TVII-Krzeczowice

Dotychczas nie ustalono dokładnej daty budowy świątyni. Podawane lata 1770 i 1793 nie znajdują potwierdzenia w źródłach. W 1945  r. cerkiew zaadaptowano na kościół rzymskokatolicki.

Cerkiew usytuowana jest w centrum wsi, po zachodniej stronie drogi prowadzącej do Siennowa. Stoi na skraju niewielkiego wzniesienia w otoczeniu reliktów starodrzewu. Przy sanktuarium kamienna figura Chrystus Frasobliwy. Od strony południowej nagrobki dawnego cmentarza przycerkiewnego.

Cerkiew orientowana, wzniesiona w konstrukcji zrębowej, zwęgłowanej na obłap, oszalowana deskami w pionie z listwowaniem. Do prostokątnej nawy przylega od wschodu sanktuarium zamknięte trójbocznie. Od północy przy sanktuarium zakrystia na planie zbliżonym do kwadratu. Do nawy od zachodu przylega dzwonnica (z izbicą) konstrukcji słupowej z babińcem w przyziemiu na planie zbliżonym do kwadratu. Od zachodu do dzwonnicy dostawiony węższy prostokątny przedsionek. Od północy do nawy przylega prostokątna kruchta (dawniej kwadratowa) o ścianach szkieletowych. Dach nad nawą i sanktuarium wspólny, dwuspadowy, od wschodu nad zamknięciem sanktuarium opadający trzema połaciami. Nad zaskrzynieniami, zakrystią i kruchtą dachy pulpitowe, nad dzwonnicą namiotowy. Wszystkie dachy kryte gontem. Na kalenicy dachu głównego sygnaturka zwieńczona cebulastym hełmem, pokryta blachą.

Wewnątrz nawa pod sklepieniem pozornym z zaskrzynieniami, w sanktuarium odcinkowe sklepienie pozorne. W zakrystii, babińcu i kruchcie stropy płaskie. Chór muzyczny wsparty na dwóch słupach, zaczopowany w zrębowe ściany. Zachowane wyposażenie z II poł. XVIII  w.: ołtarz główny i dwa ołtarze boczne.