GOGOŁÓW

Kościół parafialny pw. św. Katarzyny

 

WIADOMOŚCI PRAKTYCZNE

Gogołów,
gmina Frysztak

GPS
49° 50’ 53,51” N, 21° 31’ 35,35” E

Adres/wskazówki dojazdu
Jadąc na południe drogą nr 988, we Frysztaku skręcamy w prawo w kierunku Gogołowa i Kleci. Po ok. 8 km dojeżdżamy do celu. Kościół stoi po lewej stronie drogi (nr 2).

Kontakt
tel. 17 277 83 11 www.parafiagogolow.pl

Msze św.
w niedziele i święta
o 7.00, 9.30 i 11.00,
w dni powszednie o 17.00
(latem o 18.00).

 

TVIII-Gogolow

Świątynia wzniesiona w 1672 r. z fundacji braci Jakuba i Joachima Rojowskich, dziedziców Gogołowa, przez cieślę Stanisława Charchułowicza. W trakcie XIX-wiecznych prac m.in. dobudowano wieżę i kruchtę południową oraz wybudowano murowaną dzwonnicę i ogrodzenie placu kościelnego. Kościół został nieznacznie uszkodzony w okresie II wojny światowej. Remontowany był w latach 40. i 50., zaniedbany w latach 60. XX w. Po wybudowaniu w latach 80. XX w. nowego kościoła parafialnego wyłączony z kultu (podjęto jednak decyzję o kompleksowej rewaloryzacji obiektu).

Orientowany kościół usytuowany jest w centrum wsi, po południowej stronie drogi z Frysztaka do Kleci. W obwodzie murowanego ogrodzenia od zachodu znajduje się murowana dzwonnica.

Budowla konstrukcji zrębowej na kamiennym podmurowaniu. Wieża konstrukcji słupowo-ramowej z pseudoizbicą. Ściany wzmocnione lisicami, pobite gontem, izbica wieży oszalowana deskami w układzie pionowym.

Prezbiterium wybudowane na rzucie prostokąta zamkniętego od wschodu trójbocznie, z przylegającą od północy zakrystią poprzedzoną od wschodu przedsionkiem. Korpus nawowy jest znacznie szerszy od prezbiterium, wzniesiony na rzucie zbliżonym do kwadratu, z wieżą od zachodu i niewielką kruchtą od południa.

Prezbiterium i korpus nawowy nakryte wspólnym dachem dwuspadowym, od wschodu prezbiterium opadającym trzema połaciami. W kalenicy dachu nawy czworoboczna wieżyczka na sygnaturkę zwieńczona ażurową latarnią. Wieża z kruchtą w przyziemiu, o ścianach pochyłych, dołem znacznie rozszerzona, z nadwieszoną izbicą, nakryta jest dachem namiotowym. Pokrycie dachów stanowi gont. Ściany obiega gzyms wieńczący.

Wnętrze z płaskim stropem. Ściana tęczowa o wykroju prostokątnym, z belką tęczową, na której barokowy krucyfiks z III ćw. XVII w. Zachowały się trzy XVII-wieczne, współczesne kościołowi portale, prostokątne, zamknięte łukiem tzw. oślego grzbietu. Wnętrze dekorowane polichromią ornamentalną w stylu modernistycznym autorstwa Juliusza Komperdy z Przemyśla.

Na wyposażenie kościoła składają się m.in.: barokowy ołtarz główny z III ćw. XVII w., uzupełniony w II poł. XVIII w., tabernakulum z ok. 1700 r., prawdopodobnie wykonane przez snycerzy krośnieńskich, dwa ołtarze boczne z II poł. XIX w., barokowa XVII-wieczna ambona z XIX-wiecznym baldachimem. Zachowała się także kamienna późnogotycka chrzcielnica pochodząca zapewne z I ćw. XVI w. z rokokową drewnianą pokrywą z XVIII w.

Kościół w układzie przestrzennym, jak i rozwiązaniach konstrukcyjnych prezentuje tradycje późnogotyckie.