ŁĘKI GÓRNE

Kościół parafialny pw. św. Bartłomieja

 

WIADOMOŚCI PRAKTYCZNE

Łęki Górne,
gmina Pilzno

GPS
49° 58’ 26.544” N, 21° 10’ 48.288” E

Adres/wskazówki dojazdu
Z Pilzna wyjeżdżamy ul. Witosa w kierunku Łęk. Po 8,5 km dojeżdżamy do Łęk Górnych. Kościół znajduje się po lewej stronie (nr 280).

Msze św.
w niedziele: 7.00, 9.00, 11.00, 15.00,
w dni powszednie: 6.30 i 18.00
(zimą o 17.00).

 

TVIII-Leki G.

Wzniesiony w IV ćw. XV w. (zapewne w 1484 r.) drewniany kościół przebudowany został w XVII w. W tym czasie dobudowano m.in. murowaną zakrystię. W II poł. XVIII w. (lub w II poł. XIX w.) świątynię rozbudowano, dostawiając od zachodu wieżę. Gruntowny remont przeprowadzono w 1924 i 1932 r. W tym czasie usunięto m.in. portal z datą budowy kościoła – 1484 r. Po II wojnie światowej świątynię odnowiono w 1966 r. Wykonano też wówczas nową polichromię wnętrza.

Orientowany kościół w otoczeniu starodrzewu usytuowany jest w środkowej części wsi, po południowej stronie drogi lokalnej z Szynwałdu do Pilzna. Plac kościelny otoczony murowano-drewnianym ogrodzeniem.

Budowla konstrukcji zrębowej, na kamiennym podmurowaniu, z wieżą konstrukcji słupowej. Zakrystia murowana z cegły i kamienia, otynkowana. Ściany kościoła oszalowane deskami w układzie pionowym i wzmocnione lisicami. Prezbiterium wzniesione na rzucie prostokąta zamkniętego od wschodu trójbocznie. Przylega do niego od północy murowana zakrystia na rzucie prostokąta, poprzedzona od zachodu przedsionkiem. Nawa, szersza od prezbiterium, zbudowana na rzucie prostokąta. Do nawy przylegają: od zachodu wieża na rzucie zbliżonym do kwadratu poprzedzona kruchtą, od południa – kruchta.

Prezbiterium i nawa o równej wysokości ścian nakryte są wysokim dwuspadowym, jednokalenicowym dachem, od wschodu opadającym trzema połaciami. Północna połać dachu nad prezbiterium przedłużona nad zakrystię. Pokrycie dachów stanowi blacha. W kalenicy dachu nawy wieżyczka na sygnaturkę. Wieża o ścianach pochyłych, z izbicą, nakryta jest hełmem baniastym z latarnią pobitym blachą. Zachowały się dwa ostrołukowe profilowane portale gotyckie z końca XV w.

We wnętrzu strop płaski, w nawie z zaskrzynieniami, wsparty na profilowanych słupach. Zakrystia o dwóch pomieszczeniach nakrytych sklepieniem kolebkowym i krzyżowym. Nad zakrystią skarbczyk.

Wnętrze dekorowane współczesną polichromią figuralną i ornamentalną wykonaną przez Irenę Wojnicką, Helenę Majewską oraz Bolesława Duszę w 1966 r. Zasadnicze elementy wyposażenia to: trzy ołtarze rokokowe z II poł. XVIII w., bogato zdobiona barokowa ambona z XVII w., późnorenesansowa drewniana chrzcielnica z pocz. XVII w., manierystyczne ławy z XVII w. W jednym z ołtarzy znajduje się gotycki obraz Zaśnięcia NMP z IV ćw. XV w. namalowany przez Lazarusa Gertnera z Ulm. Na wieży zawieszony dzwon z 1544 r.