OSIEK JASIELSKI

Kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego

 

WIADOMOŚCI PRAKTYCZNE

Osiek Jasielski,
gmina Osiek Jasielski

GPS
49° 38,017’ N, 21° 29,426’ E

Adres/wskazówki dojazdu
Jadąc z Jasła na Nowy Żmigród drogą nr 992, skręcamy w prawo w Świerchowej w kierunku Osieka Jasielskiego. Dojeżdżamy do Rynku i kierujemy się w stronę widocznej wieży nowej świątyni. W głębi znajduje się drewniany kościół.

Kontakt
tel. 13 442 09 90

 

TVIII-Osiek

Świątynię wzniesiono prawdopodobnie ok. 1419  r. w narożu dawnego rynku. Ok. 1640  r. poddano ją gruntownej przebudowie i rozbudowie (do zachodniej ściany dostawiono wieżę-dzwonnicę z kruchtą w przyziemiu, zmieniono konstrukcję dachu, ufundowano nowe wyposażenie). Kościół był też remontowany w II poł. XVIII  w. i w I poł. XIX  w. (ozdobiony wówczas polichromią).

Kościół znajduje się w pobliżu dawnego rynku średniowiecznego miasta w otoczeniu starodrzewu, ogrodzony kamiennym murem.

Świątynia jest orientowana, konstrukcji zrębowej, z wieżą o konstrukcji słupowo-ramowej. Ściany kościoła pobite gontem. Prezbiterium wzniesione na rzucie prostokąta, od wschodu zamkniętego trójbocznie, z dostawioną od północy zakrystią. Ściana zachodnia zakrystii połączona ze ścianą północnej nawy bocznej. Korpus jest trójnawowy na rzucie zbliżonym do kwadratu (nawy boczne są niższe i węższe od głównej). Do zachodniej ściany nawy przylega wieża na rzucie zbliżonym do kwadratu z bocznymi aneksami (od południa i północy) na rzucie trójkątów, które łączą się ze ścianami naw bocznych korpusu. Do północnej ściany nawy dostawiona niewielka prostokątna kruchta zamknięta trójbocznie. Nad prezbiterium i nawą główną wspólny jednokalenicowy dach dwuspadowy, od wschodu opadający trzema połaciami. Szeroki okap dachu wspiera się na wysuniętych belkach stropowych. Na kalenicy sześcioboczna wieżyczka na sygnaturkę zwieńczona ostrosłupowym hełmem. Nawy boczne są znacznie niższe od głównej, nakryte daszkami pulpitowymi. Wieża jest niska, przysadzista, z bocznymi aneksami w przyziemiu, które łączą się z nawami bocznymi. Wieża z pozorną izbicą o lekko pochyłych ścianach nakryta jest dachem namiotowym pod blachą.

Wnętrze ze stropem płaskim, wspólnym dla prezbiterium i nawy głównej. Nawy boczne przekryto pozornym spłaszczonym sklepieniem kolebkowym. Ściana tęczowa ma wykrój w formie łuku nadwieszonego. Wnętrze ozdobione neobarokową XIX-wieczną polichromią.

Wyposażenie kościoła głównie barokowe z I poł. XVIII  w. – ołtarz główny i dwa boczne. W jednym z ołtarzy bocznych zachował się późnogotycki (z XVI  w.) obraz malowany na desce Salvator Mundi. Do wcześniejszych elementów wyposażenia należy późnogotycka kamienna chrzcielnica oraz późnogotycki krucyfiks z I poł. XVI  w. Z kościoła w Osieku pochodzi też tryptyk śś. Piotra i Pawła z I poł. XVI  w., przechowywany obecnie w Muzeum Archidiecezjalnym w Przemyślu.

Kościół w Osieku należy do wyjątkowych w drewnianej architekturze sakralnej przykładów rozwiązania bazylikowego.