ZAŁĘŻE

Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela

 

WIADOMOŚCI PRAKTYCZNE

Załęże,
gmina Osiek Jasielski

GPS
49° 39,061’ N, 21° 28,114’ E

Adres/wskazówki dojazdu
Jadąc z Jasła na Nowy Żmigród drogą nr 992, w Majscowej skręcamy w prawo w kierunku Dębowca przez most na Wisłoce, po 1 km skręcamy w lewo, w Zarzeczu skręcamy w prawo w kierunku Dębowca. Po 6 km, mijając Dębowiec, docieramy do kościoła w Załężu. Klucze na plebani obok.

TVIII-Zaleze

 

Kościół, wzniesiony w 1760  r., w IV ćw. XIX  w. powiększony został o boczne aneksy (tworzące rodzaj naw bocznych) oraz babiniec pod wieżą, a w 1952  r. o dobudówkę od południa prezbiterium.

Orientowana świątynia usytuowana jest w centrum wsi, w otoczeniu starodrzewu, nieopodal nowego murowanego kościoła. Budowla konstrukcji zrębowej, z wieżą konstrukcji słupowo-ramowej. Ściany szalowane deskami w układzie pionowym. Prezbiterium na rzucie prostokąta zamkniętego trójbocznie z przylegającymi: prostokątną zakrystią od północy i obszerną dobudówką od południa. Korpus nawowy szerszy od prezbiterium z przylegającymi po bokach niskimi aneksami w formie naw bocznych, we wnętrzu otwartych arkadami do nawy głównej. Wieża od zachodu poszerzona w przyziemiu o boczne aneksy. Prezbiterium i nawa równej wysokości, nakryte dachem dwuspadowym, jednokalenicowym, z sześcioboczną wieżyczką na sygnaturkę zwieńczoną latarnią. Nawy boczne i zakrystia nakryte dachami pulpitowymi, kaplica przy prezbiterium – wielospadowym. Wieża-dzwonnica o lekko pochyłych ścianach z izbicą nakryta jest dachem namiotowym. Kruchta podwieżowa ma od zachodu trójkątny ogzymsowany szczyt.

Wnętrze dekorowane polichromią wykonaną zapewne w II poł. XVIII  w., odnowioną pod kierunkiem malarza Stankiewicza w 1883  r. Niezwykle cenne elementy wyposażenia to zachowane ze średniowiecznego kościoła: malowany na desce obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem w typie Hodegetrii z ok. 1480  r. w ołtarzu głównym, obraz na desce Matki Bożej Apokaliptycznej z donatorami herbu Radwan z ok. 1480  r. oraz drewniany krucyfiks z I poł. XVI  w.