Szlak Architektury Drewnianej
EU founding
Kontrast:
Domyślne kolory Wersja żółta Wersja czarno biała Wersja czarno zółta
pl en ua
Ustawienia strony
Szlak Architektury Drewnianej
Szlak Architektury Drewnianej

O projekcie

Projekt Transgraniczny Szlak Architektury Drewnianej szansą zachowania unikatowego dorobku dziedzictwa kulturowego polsko-ukraińskiego pogranicza realizowany jest od listopada 2019 r. do listopada 2021 r. przez Podkarpacką Regionalną Organizację Turystyczną oraz Stowarzyszenie Samorządów „Euroregion – Karpaty – Ukraina”.

Celem projektu jest ochrona i popularyzacja dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-ukraińskiego poprzez opracowanie transgranicznego Szlaku Architektury Drewnianej oraz przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjno-promocyjnej wspierającej rozwój turystyki.

Działania w ramach projektu obejmują m.in.: opracowanie szlaku, stworzenie strony internetowej po stronie ukraińskiej, modernizacja strony internetowej poświęconej Szlakowi Architektury Drewnianej na Podkarpaciu,  organizacja wydarzeń kulturalnych oraz zwiedzania z przewodnikiem po wybranych obiektach, kampania promocyjna w Internecie.

 

Projekt Transgraniczny Szlak Architektury Drewnianej szansą zachowania unikatowego dorobku dziedzictwa kulturowego polsko-ukraińskiego pogranicza realizowany jest przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 65 961,00 EUR.Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej

Niniejsza strona internetowa została zmodernizowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.