Szlak Architektury Drewnianej
EU founding
Kontrast:
Domyślne kolory Wersja żółta Wersja czarno biała Wersja czarno zółta
pl en ua
Ustawienia strony
Szlak Architektury Drewnianej
Szlak Architektury Drewnianej

Usłysz dawne pieśni Karpat na Szlaku Architektury Drewnianej

Usłysz dawne pieśni Karpat !

Na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w dniu 1 sierpnia 2021 r. odbędzie się szóste ze spotkań muzycznych realizowanych na Szlaku Architektury Drewnianej. W klimatycznym wnętrzu cerkwi pw. Narodzenia Bogurodzicy z Ropek o godzinie 18:00  rozbrzmi muzyka w wykonaniu Zespołu Pieśni Karpackiej WIDYMO.

Podczas koncertu artystki promujące dziedzictwo kulturowe pogranicza ukraińsko-polskiego, przeniosą słuchaczy w dawne części Karpat. W prezentowanym repertuarze będzie można usłyszeć pieśni w języku cerkiewnosłowiańskim, a także w regionalnych dialektach.


 
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku to jedno z najcenniejszych muzeów architektury drewnianej i kultury ludowej w Europie popularnie zwane skansenem. Na 38 ha powierzchni zgromadzono ponad 180 obiektów drewnianej architektury zlokalizowanych w sektorach: bojkowskim, łemkowskim, doliniarskim, Pogórza Wschodniego i Zachodniego, rynku galicyjskiego miasteczka i przemysłu naftowego w Galicji. Szczególną ozdobą muzeum są trzy świątynie wschodnie, m.in. łemkowska cerkiew z Ropek z 1801 r.


 
Zespół Pieśni Karpackiej WIDYMO - to muzyka ludzi z  Gór Słonnych na głosy i historie o tym, co było i co się staje. Nazwa zespołu Widymo pochodzi  od słowa „wiedamy” („wiemy”) bo jak zespół mówi o sobie: „wiemy, że sztuka rodzi się w spotkaniu”. Artystki śpiewają w dialektach: bojkowskim, łemkowskim, pogórzańskim i doliniańskim. W repertuarze znajdują się też pieśni paraliturgiczne.

Wydarzenie realizowane jest w ramach mikroprojektu pn. „Karpacki Szlak Architektury Drewnianej - wspólne działania na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa historycznego i kulturowego pogranicza ukraińsko-polskiego” numer PLBU.01.01.00-UA-0845/19-00 przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014–2020.

Koncert będzie transmitowany na żywo (możliwa wcześniejsza rejestracja na wydarzenie przez stronę Facebook Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej https://tiny.pl/9xphv). Uczestnictwo w koncercie w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku na żywo będzie odbywało się z zachowaniem aktualnych obostrzeń sanitarnych.
 
Osoba do kontaktu:
Łucja Miziołek
Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
e-mail: l.miziolek@podkarpackie.travel
tel. 17 852 00 09
 
 
Fot. arch. PROT, arch. Zespół Pieśni Karpackiej Widymo.

 

 Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej

Niniejsza strona internetowa została zmodernizowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.