Szlak Architektury Drewnianej
EU founding
Kontrast:
Domyślne kolory Wersja żółta Wersja czarno biała Wersja czarno zółta
pl en ua
Ustawienia strony
Szlak Architektury Drewnianej
Szlak Historycznych Receptur

Iwonicz-Zdrój

Dawny kościół parafialny pw. św. Iwona i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych

Nie wiadomo, kiedy dokładnie powstała pierwsza kaplica w Iwoniczu-Zdroju. Pierwsze wzmianki z 1842 i 1844 r. mówią o małej kaplicy zdrojowej służącej kuracjuszom, usytuowanej we wschodniej części ówczesnego zakładu zdrojowego. Dziś w jej miejscu znajduje się przystanek autobusowy i obelisk wzniesiony dla upamiętnienia świątyni.

Kościół pw. św. Iwona i Matki Bożej Uzdrowicielki Chorych wzniesiony został w latach 1894−1895 według projektu architekta austriackiego Favorgera. Sponsorem kaplicy był hrabia Karol Załuski, właściciel zdroju.

Świątynia ma konstrukcję szkieletową, posadowioną na kamiennym podmurowaniu, o ścianach szalowanych deskami w układzie pionowym z listwowaniem. Założona została na rzucie prostokąta. Jest kościołem trójnawowym, bazylikowym, bez wyodrębnionego prezbiterium. Nawa główna nakryta jest dachem dwuspadowym z dwiema wieżyczkami na sygnaturkę o hełmach w formie graniastosłupa. Nawy boczne nakryte dachami pulpitowymi.

Wewnątrz nawę główną od bocznych oddzielają trzy pary drewnianych słupów połączonych spłaszczonymi arkadami. Więźba dachowa otwarta jest do wnętrza. Okna świątyni są wielokwaterowe, tworzone przez rząd wpisanych w prostokąt arkadek.

Wyposażenie współczesne kościołowi pochodzi z końca XIX w. Tworzy je: neogotycki ołtarz główny i dwa eklektyczne ołtarze boczne. Na uwagę zasługuje obraz św. Jana Ewangelisty z ok. 1900 r. nawiązujący stylem do londyńskich prerafaelitów.

Świątynia stanowi przykład drewnianego kościoła zdrojowego o cechach neogotyckich. W jej bezpośrednim sąsiedztwie funkcjonuje nowy murowany kościół parafialny pw. Matki Bożej Uzdrowienia Chorych.

Informacje praktyczne

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Uzdrowienia Chorych i św. Iwona

www: http://www.iwoniczzdroj.przemyska.pl

Adres/wskazówki dojazdu: Pl. Oczki ,38-440 Iwonicz-Zdrój

Jadąc drogą nr 28 od Iwonicza w kierunku Rymanowa, w Klimkówce skręcamy w prawo na drogę lokalną do Iwonicza-Zdroju. Po przejechaniu ok. 2 km skręcamy w lewo z drogi lokalnej na drogę polną i po przejechaniu 1 km docieramy do celu.

 

 

Zdjęcie: Krystian Kłysewicz

Galeria zdjęć
Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej

Niniejsza strona internetowa została zmodernizowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.