Szlak Architektury Drewnianej
EU founding
Kontrast:
Domyślne kolory Wersja żółta Wersja czarno biała Wersja czarno zółta
pl en ua
Ustawienia strony
Szlak Architektury Drewnianej
Szlak Historycznych Receptur

Trześniów

Zespół dworski

Trześniów, będący wsią królewską, pozostawał aż do czasów zaborów jako zastaw u miejscowej szlachty. W 1772 r. przekazany został hrabiemu Ignacemu Cetnerowi. Na początku XIX w. dobra należały do Rafała Kołłątaja, brata Hugona. Wówczas, w miejscu starszej siedziby, postawiono istniejący do dziś dwór. Córka Rafała, Maria, przekazała majątek Zakładowi Ociemniałych we Lwowie, który oddał majątek w dzierżawę. Ostatnim dzierżawcą był Feliks Sokulski. Po II wojnie światowej obiekty przejęło Państwowe Gospodarstwo Rolne. Dziś kompleks dworski jest własnością prywatną.

Dwór wyremontowano po pożarze w 1996 r., dokonując przy okazji niewielkich modernizacji. Obiekt zachował oryginalny, pierwotny kształt. W skład zespołu wchodzi również spichlerz z początku XIX w. oraz pozostałości parku krajobrazowego również z tego okresu, z nielicznymi okazami starodrzewu. Zachowały się pozostałości systemu stawów.

Dwór posadowiony na rzucie prostokąta pokryty jest czterospadowym dachem. Przy nim dwa zabudowane ganki z daszkami. Dwór jest modrzewiowy o konstrukcji zrębowej, parterowy, na kamiennym podmurowaniu. Dach z szerokim okapem wspartym na ostatkach tragarzy stropowych pokryty jest gontem, elewacje oszalowano ozdobnie deskami w tzw. rybią łuskę. Dwutraktowe, amfiladowe wnętrze zostało częściowo przebudowane.

Informacje praktyczne

Dwór Trześniów – gospodarstwo agroturystyczne

www: http://www.dwortrzesniow.com.pl

Adres/wskazówki dojazdu: Trześniów 79,36-212 Trześniów

Jadąc drogą nr 887 Brzozów–Rymanów, po ok. 9,5 km dojeżdżamy do celu. Zespół dworski znajduje się po prawej stronie drogi (nr 79).

 

 

Zdjęcie: Karolina Kiwior

Galeria zdjęć
Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej

Niniejsza strona internetowa została zmodernizowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.