Szlak Architektury Drewnianej
EU founding
Kontrast:
Domyślne kolory Wersja żółta Wersja czarno biała Wersja czarno zółta
pl en ua
Ustawienia strony
Szlak Architektury Drewnianej
Szlak Historycznych Receptur

Wrocanka

Kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych

Tutejszy drewniany kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych szczególnie wart jest zobaczenia z uwagi na swoją ciekawą architekturę.

Wieść o pierwszym kościele we wsi pochodzi z 1487 r., jednak pod koniec lat 60. XVIII w. został rozebrany. Pozostała tylko murowana zakrystia ze skarbczykiem na piętrze z XVII w. W 1770 r. wzniesiono obok nową świątynię, wykorzystując istniejący już element.

Kościół jest orientowany, posadowiony na planie podłużnym. Nawa szersza od prezbiterium. Od południowej strony znajduje się kaplica dostępna z nawy, od strony północnej i zachodniej kruchty. Dachy konstrukcji storczykowej pokryte są gontem. Nad nawą, kaplicą i prezbiterium dwuspadowe. Nad zakrystią trójspadowy, a nad kruchtą pulpitowy. Na nawie wieżyczka sygnaturkowa. Kościół wybudowano na wysokim kamienno-ceglanym podmurowaniu. Ściany konstrukcji zrębowej, oszalowane są gontem. Zakrystię zbudowano z cegły i kamienia − oszalowano nieregularnymi płytami piaskowca. Wokół stare jesiony. Obok stoi murowana dzwonnica i kostnica.

Legenda mówi, że gdy przed wiekami podjęto decyzję o budowie nowego kościoła parafialnego, wierni z dwóch wsi spierali się, gdzie nowa świątynia parafialna ma stanąć − we Wrocance na miejscu starego czy w Szczepańcowej. Sołtys zdecydował − skoro jedni już mieli, niech teraz mają drudzy. Zakupiono drewno i złożono je w Szczepańcowej. W nocy jednak nieznana siła przeniosła cały materiał do Wrocanki i złożyła koło starego kościoła. Podejrzewano świadome działanie ludzi, ale z powodu braku śladów winowajców nie znaleziono. Uznano zatem, co też proboszcz potwierdził swym autorytetem, że to Wszyscy Święci, patronujący świątyni, zdecydowali, gdzie ma stać kościół i budulec przenieśli. Toteż parafianie wznieśli kościół we wskazanym ręką Wszystkich Świętych miejscu.

Informacje praktyczne 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych we Wrocance

www: http://www.parafiawrocanka.blogspot.com

Adres/wskazówki dojazdu: ul. Długa 12,38-430 Wrocanka

Jadąc drogą nr 9 od Miejsca Piastowego w kierunku Dukli, na skrzyżowaniu dróg lokalnych Rogi – Wrocanka skręcamy w prawo w kierunku wsi Wrocanka. Po przejechaniu ok. 2,5 km docieramy przed kościół.

 

 

Zdjęcie: Krystian Kłysewicz

Galeria zdjęć
Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej

Niniejsza strona internetowa została zmodernizowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.