Szlak Architektury Drewnianej
EU founding
Kontrast:
Domyślne kolory Wersja żółta Wersja czarno biała Wersja czarno zółta
pl en ua
Ustawienia strony
Szlak Architektury Drewnianej
Szlak Historycznych Receptur

Hoszów

Dawna cerkiew greckokatolicka pw. św. Mikołaja

Na prawo od głównej drogi wiodącej do Ustrzyk Dolnych, na niewielkim wzgórku stoi świątynia przywodząca na myśl swym kształtem cerkwie na Huculszczyźnie. Dawna parafialna cerkiew greckokatolicka pw. św. Mikołaja jest także przedstawicielką ukraińskiego historycyzmu.

Jej budowę rozpoczęto tuż przed wybuchem II wojny światowej, wykorzystując podobno materiał pochodzący z rozbiórki wcześniejszej świątyni, wzniesionej w 1732 lub 1770 r. Po wybuchu wojny, gdy Hoszów znalazł się pod okupacją radziecką, dach był pokryty strzechą. Później podobno Niemcy składowali tu amunicję, która wybuchła i uszkodziła konstrukcję. Budowę zakończono więc dopiero w 1948 r., pokrywając cerkiew gontem. W 1951 r., po wysiedleniu miejscowej ludności, świątynia była użytkowana m.in. jako owczarnia. W 1971 r. udało się ją przejąć dla potrzeb wiernych rzymskokatolickich. Od tego czasu służy jako kościół filialny pw. bł. Bronisławy.

Świątynia jest budowlą zrębową, orientowaną, trójdzielną, oszalowaną deskami. Stoi na planie krzyża równoramiennego. Wieńczy ją oktogonalna kopuła spoczywająca na tamburze. Prezbiterium zamknięte trójbocznie, posiada dwie zakrystie. W szczycie znajduje się obraz przedstawiający bł. Bronisławę (obecną patronkę świątyni). Nad prezbiterium, nawami bocznymi i prytworem wieżyczki z makowiczkami.

We wnętrzu brak wyposażenia cerkiewnego. Ikonostas nie zdążył powstać do czasu wysiedlenia ludności. Można jednak zobaczyć zgrabne kształty konstrukcji tamburu i wspartej na nim kopuły. Niestety próżno na nich poszukiwać typowych dla cerkwi bogatych polichromii, których także nie zdołano wykonać.

Obok cerkwi współczesna metalowa dzwonnica. Dzwon został wykonany w odlewni dzwonów Felczyńskich w Przemyślu. Za świątynią pozostałości dawnego cmentarza przycerkiewnego z kilkoma nagrobkami.

Klucze do świątyni: Grażyna Twarda, Hoszów 48.

Informacje praktyczne

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Bieszczadzkiej w Jasieniu-Ustrzykach Dolnych

rzymskokatolicki kościół filialny pw. bł. Bronisławy w Hoszowie

Adres/wskazówki dojazdu:

Wyjeżdżając z Ustrzyk Dolnych w stronę Leska ul. 1 Maja (droga nr 84), skręcamy w lewo w ul. Przemysłową i po ok. 700 m znowu w lewo w kierunku Równi. Po ok. 2 km docieramy przed świątynię (zatrzymać się można na przycerkiewnym parkingu).

 

Zdjęcie: Krzysztof Zajączkowski

Galeria zdjęć
Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej

Niniejsza strona internetowa została zmodernizowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.