Szlak Architektury Drewnianej
EU founding
Kontrast:
Domyślne kolory Wersja żółta Wersja czarno biała Wersja czarno zółta
pl en ua
Ustawienia strony
Szlak Architektury Drewnianej
Szlak Historycznych Receptur

Czarna Górna

Dawna greckokatolicka cerkiew parafialna pw. św. Dymitra Męczennika

Drewniana parafialna cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra Męczennika w Czarnej przetrwała powojenne zawirowania dzięki miejscowej społeczności, która nie dopuściła do zamienienia świątyni w magazyn czy jej rozbiórki. Przesiedleni tu z Sokala i Krystynopola osadnicy sami doznali krzywd związanych z deportacją powojenną, toteż uszanowali dorobek kulturowy tych, których stąd wywieziono w 1951 r. na wschód Ukrainy.

Obecną cerkiew zbudowano w 1834 r. Dziś służy jako kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

Cerkiew jest orientowana, konstrukcji zrębowej, trójdzielna. Przednawie poprzedza charakterystyczna klasycystyczna fasada, z portykiem zwieńczonym trójkątnym szczytem, wspierającym się na sześciu kanelowanych kolumnach doryckich. Dachy nad prezbiterium, nawą i babińcem kalenicowe. Nad nawą ośmioboczna pozorna wieżyczka sygnaturowa, zwieńczona kutym krzyżem greckim. We wnętrzu strop płaski, obecny podwieszony pod oryginalnym.

Zachował się klasycystyczny ikonostas z 1882 r. Przesunięto go w głąb prezbiterium. Interesujące jest przedstawienie Chrystusa Pantokratora w scenie Deesis, przywodzące na myśl późny barok lwowski. Carskie wrota nie zachowały się. Na tęczy XIX-wieczny krucyfiks ludowy. Na ścianie zawieszony jest krzyż ze zwieńczenia ikonostasu. Inne oryginalne elementy wyposażenia z tutejszej cerkwi: krzyż ołtarzowy zdobiony lustrami z 1887 r., XIX-wieczny feretron i figura Matki Bożej znajdują się w Muzeum-Zamku w Łańcucie. W nawie głównej XIX-wieczny obraz przedstawiający Chrystusa niosącego krzyż, chrzcielnica z pokrywą z XVII w., pochodząca ze spalonej cerkwi w Lipiu, XVII-wieczna ikona Matki Bożej Opatrzności odnaleziona w Michniowcu. W ołtarzu bocznym ikona Matki Bożej Pokrow oraz, poniżej, ikona św. Dymitra. Po lewej stronie ołtarz z ikoną św. Mikołaja, poniżej scena chrztu w Jordanie. Na północnej ścianie nawy obrazy: Wizja św. Małgorzaty, Kazanie na Górze. W wyposażeniu także: barokowa, rzeźbiona grupa Pasji i figury śś. Piotra i Pawła przywiezione z kościoła w Warężu.

Po prawej stronie obok cerkwi figura Chrystusa Frasobliwego. Przy cerkwi także ażurowa dzwonnica konstrukcji słupowej z lat 70. XX w. oraz tablica poświęcona pamięci przesiedleńców z powiatów hrubieszowskiego i tomaszowskiego.

Klucze do świątyni: plebania obok cerkwi, tel.: 13 461 94 40.

Informacje praktyczne 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czarnej Górnej

rzymskokatolicki kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czarnej

Adres/wskazówki dojazdu: Czarna Górna 110, 38-710 Czarna Górna

Jadąc drogą nr 896 z Ustrzyk Dolnych w kierunku Lutowisk. Po przejechaniu ok. 300 m skręcamy w drogę dojazdową do kościoła (nr 110).

 

Zdjęcie: arch. PROT

Galeria zdjęć
Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej

Niniejsza strona internetowa została zmodernizowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.