Szlak Architektury Drewnianej
EU founding
Kontrast:
Domyślne kolory Wersja żółta Wersja czarno biała Wersja czarno zółta
pl en ua
Ustawienia strony
Szlak Architektury Drewnianej
Szlak Historycznych Receptur

Liskowate

Dawna greckokatolicka cerkiew parafialna pw. Narodzenia NMP

Pierwotna świątynia wzmiankowana była już w 1564 r. Obecna drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Bogurodzicy zbudowana została w 1832 r. lub − jak uważa część badaczy − wcześniej, zaś wówczas tylko została gruntownie zmodernizowana i przebudowana.

Po 1951 r. cerkiew stała opuszczona lub służyła jako magazyn na nawozy sztuczne. Wnętrze uległo wówczas dewastacji. W latach 60. przeprowadzono gruntowny remont świątyni – niestety niektórych elementów nie udało się zrekonstruować. W 1973 r. budynek zamieniono na kościół rzymskokatolicki i do lat 90. służył jako kościół filialny parafii w Krościenku.

Jest to jeden z nielicznych w Polsce przykładów archaicznej architektury ruskiej, zaś w regionie bieszczadzkim zaledwie jeden z czterech zachowanych obiektów zbudowanych w stylu bojkowskim prostym.

Świątynia jest orientowana, zrębowa, o węgłach na obłap z ostatkami, częściowo pobita gontem. Zewnętrznie wyraźnie trójdzielna, pokryta łamanymi dachami namiotowymi. Prezbiterium przykrywa łamany dach kalenicowy. Nad narteksem oddzielne pomieszczenie, architektoniczny relikt dawnej odrębnej kaplicy-cerkwi. Wejścia od strony zachodniej oraz południowej. Od południowej strony drzwi z XIX-wiecznymi okuciami i zamkiem. Dachy pokryte gontem. Wokół cerkwi daszek okapowy, wsparty na belkach zrębu. Na nadprożu południowego wejścia napis cyrylicą. Dach namiotowy nad nawą główną wieńczy kuty krzyż patriarszy. Wewnątrz w nawie sklepienie zwierciadlane, spięte dwoma skrzyżowanymi tragarzami. W prezbiterium strop z fasetą, w zakrystiach stropy belkowe. Otwór w ścianie dzielącej nawę od prezbiterium prostokątny, o ściętych narożnikach.

Oryginalne wyposażenie nie zachowało się. XVII-wieczne ikony z Liskowatego znajdują się w Muzeum-Zamku w Łańcucie.

Przy cerkwi murowana dzwonnica parawanowa z XIX w. zwieńczona trzema pozornymi wieżyczkami sygnaturowymi. Na cmentarzu grzebalnym kilkanaście zachowanych nagrobków.

 

Informacje praktyczne

Towarzystwo Opieki Nad Zabytkami – Oddział Bieszczadzki

Niegdyś rzymskokatolicki kościół filialny pw. Narodzenia NMP w Liskowatem,
obecnie w fazie remontu i rekonstrukcji

www: www.tonzbieszczadzki.pl

Adres/wskazówki dojazdu: Liskowate, 38-700 Ustrzyki Dolne

Jadąc z Ustrzyk Dolnych drogą nr 84, w Krościenku na rondzie kierujemy się na Kuźminę (droga nr 890). Po ok. 2 km po prawej stronie drogi zobaczymy cerkiew (obecnie nieużytkowaną).

 

Zdjęcie: Krystian Kłysewicz

Galeria zdjęć
Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej

Niniejsza strona internetowa została zmodernizowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.