Szlak Architektury Drewnianej
EU founding
Kontrast:
Domyślne kolory Wersja żółta Wersja czarno biała Wersja czarno zółta
pl en ua
Ustawienia strony
Szlak Architektury Drewnianej
Szlak Historycznych Receptur

Łodyna

Cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała Archanioła

Pierwsze informacje o tutejszej cerkwi pochodzą z rejestru podatkowego z 1589 r. Istniejąca obecnie świątynia – dawna cerkiew greckokatolicka pw. Michała Archanioła − powstała w 1862 r.

Po 1951 r. służyła jako magazyn węgla drzewnego. W 1971 r. przejęta została przez parafię rzymskokatolicką i przeszła gruntowny remont. Obecnie pełni funkcję filialnego kościoła rzymskokatolickiego pw. św. Antoniego.

Jest to świątynia orientowana, trójdzielna, konstrukcji zrębowej, z niewielkim przedsionkiem przed narteksem. Przy prezbiterium zakrystia od strony południowej. Całość świątyni pobita gontem, dach blachą. Wieża szalowana deskami w pionie. Dachy kalenicowe nad każdą częścią konstrukcji. Współcześnie wykonano główne wejście do przedsionka, dawne prowadziło z boku, od strony północnej.

We wnętrzu strop belkowy. Oryginalne polichromie nie ocalały. Z dawnego wyposażenia zachowały się jedynie ikony: Matki Bożej z Dzieciątkiem – Hodegetria, Chrystusa i Chrystusa Pantokratora, umieszczone w neobarokowych ołtarzach bocznych. Dwie pierwsze to ikony namiestne, zaś Pantokrator pochodzi z rzędu Deesis. Ich autorstwo przypisywane jest Illi Decykowi z Sambora, tworzącemu w I poł. XX w.

Przy cerkwi stoi murowana dzwonnica parawanowa z reliefem św. Antoniego.

Za potokiem Łodynka, ok. 500 m na południe od świątyni, na terenie nazywanym Roweń, znajduje się miejsce, gdzie stały wcześniejsze łodyńskie cerkwie.

 

Informacje praktyczne

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Różańcowej w Brzegach Dolnych  

rzymskokatolicki kościół filialny pw. św. Antoniego w Łodynie

www: www.brzegidolne.przemyska.pl

Adres/wskazówki dojazdu: Łodyna, 38-700 Łodyna     

Wyjeżdżamy z Ustrzyk Dolnych w kierunku Krościenka. Po 3 km w Brzegach Dolnych skręcamy z drogi krajowej nr 84 w lewo za drogą lokalną do Dźwiniacza Dolnego. Po ok. 1 km dojeżdżamy do celu. Świątynia (obecnie kościół filialny parafii w Brzegach Dolnych) stoi przy drodze po jej lewej stronie.

 

Zdjęcie: Krystian Kłysewicz

Galeria zdjęć
Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej

Niniejsza strona internetowa została zmodernizowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.