Szlak Architektury Drewnianej
EU founding
Kontrast:
Domyślne kolory Wersja żółta Wersja czarno biała Wersja czarno zółta
pl en ua
Ustawienia strony
Szlak Architektury Drewnianej
Szlak Historycznych Receptur

Polana

Zespół cerkiewny – cerkiew greckokatolicka pw. św. Mikołaja

Wzmianka o pierwszej cerkwi w Polanie pochodzi z 1533 r. Obecną cerkiew greckokatolicką pw. św. Mikołaja zbudowano w 1790 r. Według miejscowego przekazu była kaplicą dworską, którą ówcześni właściciele wsi przekazali w 1770 r. ruskiej gromadzie w zamian za pomoc przy budowie kościoła. Przesuwałoby to datę powstania budowli wstecz.

Po wysiedleniu ludności w 1951 r. cerkiew użytkowano jako magazyn. W 1968 r. podjęto próbę odprawiania w niej nabożeństw rzymskokatolickich, gdyż pobliski kościół rozebrali w latach 50. XX w. pracownicy PGR-u. Władze jednak zaplombowały świątynię. Ostatecznie w 1969 r. cerkiew przeszła na własność Kościoła rzymskokatolickiego. W 1982 r. utworzono w Polanie parafię.

Świątynia jest drewniana, orientowana, konstrukcji zrębowej, oszalowana, zewnętrznie dwudzielna. Wejście do prytworu osłonięte daszkiem pulpitowym, wspartym na wystających belkach zrębu. Na wschodniej ścianie prezbiterium ślad po zaślepionym okulusie. Dach dwuspadowy o jednej kalenicy, zwieńczony pozorną latarnią nad nawą oraz wieżyczką z baniastym hełmem nad prytworem i wiwtarem.

W prezbiterium strop płaski, w nawie pozorne sklepienie kolebkowe. We wnętrzu polichromia figuralno-ornamentalna z 1937 r. Na stropie nawy głównej znajduje się polichromia z wyobrażeniem nowotestamentowej Trójcy Świętej, której towarzyszą serafiny w narożnikach. Od strony ołtarza na stropie znajduje się napis fundacyjny cyrylicą, informujący, że jest to Dar niewiast z Polany. W zachodniej części sklepienia znajduje się malowidło przedstawiające krzyż stylizowany na haft ludowy. Na wschodniej ścianie nawy namalowano scenę Pasji.

W neogotyckim ołtarzu głównym współczesny obraz Przemienienia Pańskiego. W ołtarzach bocznych ikony Bogurodzicy z Dzieciątkiem i Chrystusa. We wnętrzu brak dawnego wyposażenia. Kilka ikon z tutejszej cerkwi zachowało się w muzeach. Muzeum Narodowe w Krakowie posiada ikony przedstawiające Sąd Ostateczny (XV w.), śś. Jana i Pawła (pocz. XVII w.), Deesis (pocz. XVII w.), natomiast w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku znajduje się ikona św. Mikołaja (XVII/XVIII w.).

Przed cerkwią dzwonnica słupowo-ramowa wzniesiona w 1922 r., konstrukcji słupowej, oszalowana deskami, o dwóch kondygnacjach podzielonych daszkiem okapowym i lekko pochyłych ścianach. Na przycerkiewnym cmentarzu nieliczne zachowane nagrobki.

Klucze do cerkwi znajdują się na plebanii.

Informacje praktyczne

Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Polanie

rzymskokatolicki kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego w Polanie

www: http://www.polana.sdb.org.pl

Adres/wskazówki dojazdu: Polana,38-709 Polana

W Czarnej Górnej na skrzyżowaniu drogi nr 896 skręcamy na drogę nr 894 w kierunku Polany. Po przejechaniu ok. 9,5 km skręcamy w prawo na drogę dojazdową do cerkwi (nr 26a).

 

Zdjęcie: Krystian Kłysewicz

Galeria zdjęć
Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej

Niniejsza strona internetowa została zmodernizowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.