Szlak Architektury Drewnianej
EU founding
Kontrast:
Domyślne kolory Wersja żółta Wersja czarno biała Wersja czarno zółta
pl en ua
Ustawienia strony
Szlak Architektury Drewnianej
Szlak Historycznych Receptur

Nowosielce

Kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny

W miejscu, w którym postawiono kościół parafialny św. Marii Magdaleny, stał ponoć drewniany zamek z umocnieniami ziemnymi. Parafia została ufundowana w 1384 r. Kościół przygotowany był do pełnienia roli refugium i umożliwiał stawianie oporu niewielkim zagonom tatarskim czy rozbójnikom. Z czasem umocnienia ziemno-drewniane modernizowano.

Kościół jest orientowany o konstrukcji zrębowej. Składa się z prezbiterium zamkniętego trójbocznie, podpiwniczonego kryptą grobową oraz z nawy na planie prostokąta. Do prezbiterium od północy przylega zakrystia. Do nawy dostawiona została: od zachodu wieża o konstrukcji słupowej z nadwieszoną izbicą i murowanym przedsionkiem w przyziemiu. Wkoło prezbiterium i po obu stronach nawy od południa i północy znajdują się soboty. Pobity gontem, dwuspadowy dach przykrywa nawę, a na kalenicy znajduje się ażurowa wieżyczka sygnaturkowa. Wieża z izbicą została przykryta łamanym dachem czterospadowym. Drzwi prowadzące z prezbiterium do zakrystii z zawiasami i zamkiem pochodzą prawdopodobnie z XVII w. Wnętrze nakryte jest stropem płaskim. Przestrzeń przedzielają drewniane kolumny.

Na ścianach i stropie świątyni znajduje się polichromia z XIX w. W ołtarzu głównym znajduje się obraz św. Marii Magdaleny, a w lewym bocznym Matki Boskiej z Dzieciątkiem (prawdopodobnie z XVI w.) oraz św. Józefa (z XVIII w.). Interesujące są również rokokowe feretrony z XVIII w. i dwie gotyckie skrzynie dębowe obite żelaznymi listwami z przełomu XVI i XVII w.

W 1936 r. obok kościoła usypano kopiec ku czci wójta Michała Pyrza. W uroczystości jego poświęcenia brał udział Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych – Edward Rydz Śmigły. We wsi odkryto także ślady późnołużyckiego cmentarza ciałopalnego (700–900 r.). Jest tu również tzw. Święte Jezioro, gdzie według legendy stała świątynia pogańska, o czym świadczą liczne metalowe przedmioty znalezione nad jego brzegiem.

Informacje praktyczne

Parafia Rzymskokatolicka św. Marii Magdaleny w Nowosielcach

Adres/wskazówki dojazdu: Nowosielce 67, 37-200 Nowosielce

Jadąc z Przeworska w kierunku Rzeszowa, po ok. 5 km skręcamy w Nowosielcach w lewo na drogę do centrum wsi. Po ok. 1 km na skrzyżowaniu jedziemy prosto i po 300 m dojeżdżamy przed świątynię (nr 67).

 

Zdjęcie: Krystian Kłysewicz

 

Galeria zdjęć
Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej

Niniejsza strona internetowa została zmodernizowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.