Szlak Architektury Drewnianej
EU founding
Kontrast:
Domyślne kolory Wersja żółta Wersja czarno biała Wersja czarno zółta
pl en ua
Ustawienia strony
Szlak Architektury Drewnianej
Szlak Historycznych Receptur

Tyniowice

Dawna greckokatolicka cerkiew parafialna pw. św. Dymitra

Pierwsza znana wzmianka o istnieniu cerkwi w Tyniowicach pochodzi z 1515 r. Cerkiew pw. św. Dymitra pochodzi z 1700 lub1709 r. Po wysiedleniach lat 40. XX w. cerkiew stała się świątynią rzymskokatolicką pw. św. Antoniego.

Cerkiew jest budowlą trójdzielną, orientowaną o konstrukcji zrębowej. Składa się z nawy na rzucie ośmioboku (co jest rzadkością i nawiązaniem do rotundy) oraz znacznie mniejszego, dostawionego do nawy od wschodu trójbocznie zamkniętego prezbiterium i od zachodu kwadratowego narteksu podobnej wielkości co prezbiterium. Nawa jest nakryta ośmiopołaciowym dachem namiotowym, zwieńczonym wieżyczką na sygnaturkę, trójbocznie zamknięte prezbiterium nakryte dachem pięciopołaciowym, a prostokątny narteks dachem sześciopołaciowym. Wszystkie połacie dachowe pokryte są blachą (pierwotnie gontem).

We wnętrzu prześwit z narteksu do nawy otwarty jest na całej szerokości. Wnętrze oszalowane. Nad nawą znajduje się strop płaski, nad narteksem pozorne sklepienie o łuku odcinkowym, nad prezbiterium strop z załomem w formie zaskrzynienia obiegającego prezbiterium.

W latach 70. XX stulecia przeprowadzono remont, w wyniku którego zmieniono formę zwieńczenia dachu nad nawą, które otrzymało postać wieżyczki na sygnaturkę. Rozebrano też drewnianą XIX-wieczną wolnostojącą dzwonnicę.

Od zbudowania nowego kościoła w 1985 r. cerkiew nie jest użytkowana. Służy jako miejsce składowania dekoracji religijnych dla tutejszej parafii. Wewnątrz pozostały resztki dawnego wyposażenia. Część została przewieziona do Składnicy Zabytków Ruchomych w Łańcucie – dziś Dział Sztuki Cerkiewnej Muzeum-Zamku w Łańcucie.

Cerkiew nie jest udostępniona do zwiedzania.

W Tyniowicach zachował się XIX-wieczny dwór, w którym obecnie mieści się szkoła, oraz park krajobrazowy z aleją dojazdową.

Informacje praktyczne

Nieużytkowane

Adres/wskazówki dojazdu: Tyniowice 100, 37-565 Tyniowice

Z Pruchnika udajemy się na płn.-wsch. w kierunku Jarosławia (droga nr 880) i po 1,7 km dojeżdżamy do Tyniowic. Skręcamy w prawo w stronę wsi i po 250 m docieramy przed świątynię (nr 100).

 

Zdjęcie: Wawrzyniec Augustyn

Galeria zdjęć
Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej

Niniejsza strona internetowa została zmodernizowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.