Szlak Architektury Drewnianej
EU founding
Kontrast:
Domyślne kolory Wersja żółta Wersja czarno biała Wersja czarno zółta
pl en ua
Ustawienia strony
Szlak Architektury Drewnianej
Szlak Historycznych Receptur

Święcany

Kościół parafialny pw. św. Anny

Rzymskokatolicki kościół parafialny pw. św. Anny w Święcanach został wzniesiony w 1520 r. Jan Długosz podaje, że już w latach 60. XV w. istniał w Święcanach kościół parafialny, który prawdopodobnie spłonął. Obecnie zachowana świątynia, zgodnie z tradycją, powstała w 1520 r. (datę tę odnaleziono w XVIII w. na jednym z ołtarzy).

W II poł. XVI w. ściany i strop pokryto polichromią. W XVII w. kościół otoczono sobotami, ufundowano nowe wyposażenie oraz wzniesiono wolnostojącą wieżę-dzwonnicę, którą w późniejszych latach dostawiono do korpusu nawowego. W 1863 r. do północnej ściany nawy dobudowano kaplicę św. Jana Nepomucena, a w latach 70. XIX w. do wieży dodano boczne aneksy. W 1871 r. na starej polichromii wykonana została nowa. W latach 1992–1994 podczas prac konserwatorskich odkryto i odsłonięto XVI-wieczne polichromie na stropie oraz wykonano transfer dekoracji malarskiej Jana Tabińskiego. W 2005 r. poddano konserwacji ołtarz główny, w czasie którego po zdjęciu kilku warstw polichromii otrzymano pierwotną.

Kościół o konstrukcji zrębowej z wieżą konstrukcji słupowo-ramowej. Do nawy dostawiono kaplicę i przedsionek, a od zachodu wieżę o ścianach z niską izbicą nakrytą dachem namiotowym, przechodzącym w ostrosłupowy hełm. Nawa i prezbiterium nakryte są wysokim dachem dwuspadowym, o wspólnej kalenicy z wieżyczką na sygnaturkę z latarnią.

Wnętrze nakryte jest stropem płaskim, w nawie z zaskrzynieniami wspartymi na słupach. Prezbiterium oddzielone jest od nawy belkami – stropową i tęczową. Na tej ostatniej umieszczona jest późnogotycka grupa Pasji z XVI w. Z prezbiterium do zakrystii prowadzi późnogotycki portal zamknięty łukiem w ośli grzbiet.

Wyposażenie wnętrza pochodzi z różnych okresów, od XV do XVIII w. Chór muzyczny malowany w arkady z organami z 1965 r.

Obok świątyni stoi dzwonnica parawanowa z cegły z 1910 r. Kościół ogrodzony jest starym murem z dzikiego kamienia rzecznego z drewnianym płotem i murowanymi kapliczkami.

Warty zobaczenia jest cmentarz z I wojny światowej.

Informacje praktyczne 

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Święcanach

rzymskokatolicki kościół parafialny pw. św. Anny w Święcanach

www: http://www.swiecany.parafia.info.pl

Adres/wskazówki dojazdu: Święcany 7, 38-242 Skołyszyn

Jadąc drogą nr 28 od strony Jasła, w Siepietnicy skręcamy w prawo na drogę do Szerzyn. Po ok. 2,5 km dojeżdżamy do celu. Oddalony ok. 300 m od drogi kościół, usytuowany jest między stawami (nr 7).

 

Zdjęcie: Krystian Kłysewicz

 

Galeria zdjęć
Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej

Niniejsza strona internetowa została zmodernizowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.