Szlak Architektury Drewnianej
EU founding
Kontrast:
Domyślne kolory Wersja żółta Wersja czarno biała Wersja czarno zółta
pl en ua
Ustawienia strony
Szlak Architektury Drewnianej
Szlak Historycznych Receptur

Brzeziny

Kościół parafialny pw. św. Mikołaja

Kościół parafialny pw. św. Mikołaja wzniesiony został najprawdopodobniej w II poł. XV w. Kościół wzmiankowany był w 1470 r.

Kościół jest orientowany, o konstrukcji zrębowej, na dębowej podwalinie. Do prezbiterium od północy i południa przylegają zakrystia i składzik na rzutach prostokątów. Prezbiterium i nawa nakryte są dachem dwuspadowym, jednokalenicowym, z sześcioboczną wieżyczką na sygnaturkę. Nad prezbiterium i częściowo nad nawą zachowała się więźba dachowa w typie storczykowym z wzdłużnym usztywnieniem.

Zgodnie ze średniowieczną tradycją otwory okienne znajdowały się jedynie od strony południowej (poza jednym oknem o ostrołukowym wykroju we wschodniej ścianie prezbiterium), a do kościoła prowadziły dwa wejścia – od zachodu i południa. W czasach nowożytnych budowla otoczona została sobotami, wzniesiono wieżyczkę na sygnaturkę i wolnostojącą wieżę-dzwonnicę. Kościół został gruntownie przebudowany w latach 1772–1777. W 1933 r. kościół rozbudowano, prezbiterium i nawę rozsunięto, wbudowując pomiędzy nimi transept. Nawa obudowana została szerokim podcieniem, ściany z zewnątrz oszalowano.

Wnętrze nakryte jest stropem płaskim, w nawie z zaskrzynieniami na trzech parach kolumn. W nawie zachowały się fragmenty malowanych krzyży konsekracyjnych tzw. zacheuszy z ok. 1500 r. Bogata późnorenesansowa figuralno-ornamentalna dekoracja malarska pokrywa ściany i strop prezbiterium oraz ściany nawy. Do najcenniejszych elementów wyposażenia kościoła należą: kamienna chrzcielnica z 1497 r., płaskorzeźba ze sceną Opłakiwania Chrystusa z XVI w., barokowy prospekt organowy z XVII w., późnobarokowy ołtarz główny z 1700 r., ołtarze boczne z lat 1774–1777, ambona z 1768 r.

Na zachodniej ścianie nawy, nad chórem, zachowały się wizerunki chłopskich fundatorów wraz z ich imionami.

W 2001 r. podczas prac przy jednym z ołtarzy bocznych odnaleziono zawiniętą kartkę z prośbą snycerza Tomasza Szalickiego o „Westchnienie do Najświętszej Maryi Panny zmówienie Pozdrowienia Anielskiego z dusze moje z dnia 17 kwietnia 1772 r.”.

Przy kościele znajduje się XVII-wieczna wolnostojąca dzwonnica konstrukcji słupowo-ramowej zwieńczona izbicą i ostrosłupowym hełmem.

Informacje praktyczne

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Brzezinach

rzymskokatolicki kościół parafialny pw. św. Mikołaja w Brzezinach

www:  http://www.parafiabrzeziny.pl

Adres/wskazówki dojazdu: Brzeziny 619, 39-111 Brzeziny

Jadąc od strony Ropczyc, z drogi nr 986 w Wielopolu Skrzyńskim skręcamy na prawo w kierunku Brzezin. Po ok. 5 km dojeżdżamy przed świątynię (nr 619).

 

Zdjęcie: arch. PROT

Galeria zdjęć
Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej

Niniejsza strona internetowa została zmodernizowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.