Szlak Architektury Drewnianej
EU founding
Kontrast:
Domyślne kolory Wersja żółta Wersja czarno biała Wersja czarno zółta
pl en ua
Ustawienia strony
Szlak Architektury Drewnianej
Szlak Historycznych Receptur

Humniska

Kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa

Gdyby nie liczne przebudowy i modernizacje, kościół pw. św. Stanisława Biskupa w Humniskach byłby równie cennym klejnotem wśród podkarpackich kościołów jak świątynie w Haczowie czy Bliznem. Choć niewiele zachował śladów swojego wieku, zasługuje na uwagę, podobnie jak jego krewniacy z czasów średniowiecznego osadnictwa niemieckiego w tym rejonie.

Świątynia została wzniesiona w XV w. W 1699 r. wzbogaciła się o murowaną zakrystię. Dalsze remonty i przebudowy miały miejsce na przestrzeni XVIII–XX w. W rezultacie do kościoła dobudowano kolejno: kaplicę południową, kaplicę północną i kruchtę. Wśród innych modernizacji należy wymienić: przedłużenie nawy, przebudowę zakrystii czy obniżenie i pokrycie blachą dachów.

W 2002 r. dokonano sensacyjnego odkrycia dekoracji malarskiej belek stropowych z XV w. oraz renesansowych malowideł zachowanych na belkach górnych wieńców ścian aneksów transeptowych, które szczęśliwie przetrwały modernizacje.

Kościół ma konstrukcję zrębową, jest orientowany, jednoprzestrzenny (prezbiterium o tej samej szerokości co nawa) na rzucie prostokąta z płytkimi ramionami transeptu, z dwoma kaplicami. Prezbiterium i nawa nakryte są wspólnym jednokalenicowym dachem. Na kalenicy stoi wiatrowskaz w kształcie koguta z datą 1648 r.

We wnętrzu stropy płaskie. Ścianę tęczową zamyka półkolisty łuk z belką tęczową, na której znajduje się barokowy krucyfiks. Wyposażenie pochodzi w większości z XVII i XVIII w. Stanowi je: manierystyczny ołtarz główny, przeniesiony do Humnisk z rozebranego, stojącego na wzgórzu Michałek kościoła kapucynów w Bliznem, cztery późnobarokowe ołtarze boczne, barokowa ambona, kamienna gotycka chrzcielnica oraz kamienna kropielnica z XVI w.

Przy świątyni stoi murowana dzwonnica parawanowa z trzema dzwonami. Nieopodal plebania.

Właścicielem Humnisk był Zyndram z Maszkowic – uczestnik bitwy pod Grunwaldem. Miejscowa legenda mówi, że jego ciało spoczęło w krypcie pod tutejszym kościołem. Do posiadania doczesnych szczątków rycerza aspirują jednak również Przysietnica i Brzozów. 

Informacje praktyczne

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa w Humniskach

Adres/wskazówki dojazdu: Humniska 664, 36-200 Humniska

Jadąc drogą nr 886 od strony Brzozowa w kierunku Sanoka, w Humniskach skręcamy w prawo w drogę lokalną i po ok. 300 m dojeżdżamy przed świątynię (nr 664).

 

Zdjęcie: arch. PROT

Galeria zdjęć
Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej

Niniejsza strona internetowa została zmodernizowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.