Szlak Architektury Drewnianej
EU founding
Kontrast:
Domyślne kolory Wersja żółta Wersja czarno biała Wersja czarno zółta
pl en ua
Ustawienia strony
Szlak Architektury Drewnianej
Szlak Historycznych Receptur

Jasienica Rosielna

Kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

Kościół w Jasienicy Rosielnej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP powstał w 1770 r. Fundatorami świątyni byli Marianna i Ignacy Załuscy. Konsekracji dokonano w 1798 r.

Świątynia jest późnobarokowa, trójnawowa o konstrukcji zrębowej, orientowana. Prezbiterium posiada zakrystię i składzik. Od frontu fasada dwuwieżowa z zegarem pochodzącym z 1810 r. Pośrodku kruchta zwieńczona trójkątnym szczytem. Wieże o konstrukcji słupowo-ramowej nakryte barokowymi hełmami blaszanymi z latarniami. Z boku nawy znajduje się druga kruchta. Dach dwukalenicowy zwieńczony sześcioboczną wieżyczką sygnaturkową.

Wnętrze podzielone jest na trzy nawy dwoma rzędami filarów z arkadami. Strop płaski z fasetą, wspólny dla nawy i prezbiterium. Chór muzyczny o falistym wykroju parapetu, wsparty na dwóch słupach z XVIII-wiecznym rokokowym prospektem organowym.

Belka tęczowa ma wykrój falisty, z rokokową grupą Pasji z XVIII w. Polichromia figuralno-ornamentalna i iluzjonistyczna została wykonana w 1870 r. przez Jana Tabińskiego, a przemalowana w 1930 r. przez Mariana Strońskiego. Na stropie w prezbiterium, naw i kruchty bardzo bogata polichromia figuralna. Całości dopełnia ornament z motywem wici roślinnej. Widoczne zacheuszki z XVIII w. Ołtarz główny i dwa ołtarze boczne, ambona, konfesjonały i ławki kolatorskie rokokowe z XVIII w. W ołtarzu głównym wykonany na desce gotycki obraz koronacji Matki Bożej. Ciekawa kamienna chrzcielnica barokowa z rokokową drewnianą pokrywą. Na ścianach portrety fundatorów kościoła i epitafia Załuskich z XIX w. W kruchcie nadpalony krucyfiks z 1710 r. Pod prezbiterium świątyni znajdują się krypty.

Ciekawostką jest zachowana XIX-wieczna tzw. opona wielkopostna ze sceną ukrzyżowania, którą zakrywa się ołtarz w czasie Wielkiego Postu.

Przy kościele stoi murowana dzwonnica parawanowa z 1928 r. projektu krośnieńskiego malarza Stanisława Bergmana z dzwonami: gotyckim XV-wiecznym oraz dwoma z 1958 r. wykonanymi przez słynną firmę Felczyńskiego. W ogrodzeniu, od wschodu, XIX-wieczna kaplica Matki Bożej Niepokalanie Poczętej.

W Jasienicy Rosielnej, która przez dwa wieki posiadała prawa miejskie, najpowszechniejszą profesją było tkactwo, z którego znani byli miejscowi rzemieślnicy.

Informacje praktyczne 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

Adres/wskazówki dojazdu: Jasienica Rosielna 37, 36-220 Jasienica Rosielna

Jadąc drogą nr 886 od strony Rzeszowa w kierunku Sanoka, przed Bliznem skręcamy w prawo na drogę lokalną do Jasienicy Rosielnej. Po ok. 2 km skręcamy w lewo w kierunku Orzechówki. Po 300 m po lewej stronie drogi zobaczymy kościół.

 

 

Zdjęcie: Krystian Kłysewicz

Galeria zdjęć
Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej

Niniejsza strona internetowa została zmodernizowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.